اجتماعیاقتصادیبازاربازار پول و ارزبانک، بورس و بیمهدسته‌بندی نشدهفرهنگی و هنریفناوری اطلاعات

روند افزایشی بازار خودرو بعد از دو روز تعطیلی / آخرین قیمت انواع خودرو؛ شنبه ۱۰ تیر + جدول قیمت کاملروند افزایشی بازار خودرو بعد از دو روز تعطیلی / آخرین قیمت انواع خودرو؛ شنبه ۱۰ تیر + جدول قیمت کامل  • قیمت خودروهای سایپا

  • قیمت خودروهای ایران خودرو

  • قیمت خودروهای مدیران خودرو

  • قیمت خودروهای کرمان موتور

  • قیمت خودروهای بهمن موتور

  • قیمت خودروهای سایر شرکت ها

  با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروها در بازار به دست خواهید آورد.​

قیمت روز انواع خودروها
خودرو قیمت بازار آزاد (تومان) قیمت کارخانه (تومان)  قیمت دلاری بازار آزاد   قیمت دلاری کارخانه 

قیمت خودروهای سایپا

تیبا ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۶۴۰
تیبا ۲ ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۸۴۱
ساینا S ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ ۷,۲۰۳ ۴,۸۵۱
ساینا S تیپ DA ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ ۷,۲۲۳ ۵,۰۰۴
ساینا S دوگانه سوز ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ ۷,۶۸۶ ۵,۶۹۷
ساینا S اتوماتیک ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ ۸,۲۰۹ ۶,۶۵۹
کوییک ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ ۶,۹۶۲ ۳,۸۹۰
کوییک تیپ DA ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ ۷,۰۰۲ ۴,۰۴۸
کوییک اتوماتیک ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ ۸,۳۵۰ ۶,۵۸۱
کوییک R ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ ۷,۰۲۲ ۵,۱۵۱
کوییک R تیپ DA ۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ ۷,۰۶۲ ۵,۱۵۱
کوییک R اتوماتیک ۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ ۸,۴۷۱ ۵,۷۹۷
کوییک R اتوماتیک تیپ DA ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ ۸,۵۵۱ ۶,۸۱۱
کوییک S ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ ۷,۲۴۳ ۵,۳۹۶
کوییک S تیپ DA ۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ ۷,۲۶۴ ۵,۴۰۹
شاهین ۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ ۱۱,۷۵۱ ۸,۵۵۵
سایپا ۱۵۱ ۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ ۵,۵۱۳ ۴,۳۸۷
سایپا ۱۵۱ (لاینر) ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ ۵,۵۷۳ ۴,۴۵۴
وانت زامیاد ۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۴۴۹ ۹,۷۵۹
وانت زامیاد (هیدرولیک) ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۶۵۰ ۹,۹۶۰
وانت زامیاد گازسوز ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۶۷۰ ۱۰,۹۶۶
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) ۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۷۵۱ ۱۱,۰۸۷
وانت زامیاد دیزل ۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳,۸۶۳ ۱۲,۵۷۵
وانت پادرا ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳,۰۷۸ ۱۲,۰۵۲
وانت پادرا (دوگانه سوز) ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳,۸۸۳ ۱۲,۹۷۸
پیکاپ کارون ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۶۷۴ ۱۴,۲۸۶
پیکاپ زاگرس ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹,۹۸۰ ۲۴,۰۴۴

قیمت خودروهای ایران خودرو

وانت آریسان ۲ ۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۱۲۹ ۷,۷۰۶
سورن پلاس (تیپ ۱) ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۳۰۸
سورن پلاس (تیپ ۲) ۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۳۸۸
سورن پلاس (تیپ ۳) ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ ۱۱,۹۷۲ ۶,۶۶۶
سورن پلاس دوگانه‌سوز ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ ۱۲,۳۳۴ ۷,۴۹۳
دنا پلاس (تیپ ۱) ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ ۱۳,۲۸۰ ۷,۰۳۸
دنا پلاس توربو (۶ سرعته) ۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۴۵۳ ۹,۶۹۸
دنا پلاس توربو اتوماتیک ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷,۳۰۴ ۱۰,۹۶۶
پژو پارس ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰ ۱۰,۵۰۳ ۵,۲۳۵
پژو پارس سفارشی ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰ ۱۰,۸۲۵ ۵,۸۵۸
پژو پارس سفارشی ELX ۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ ۱۱,۷۱۰ ۶,۵۹۲
پژو پارس TU5 ۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ ۱۲,۸۳۷ ۵,۵۳۷
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ ۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۳۲۲
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) ۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۴۰۸ ۵,۲۱۱
پژو ۲۰۷ موتور TU3 ۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۱۰,۹۰۵ ۶,۵۱۵
پژو ۲۰۷ تیپ ۵ ۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ ۱۱,۱۲۷ ۷,۰۱۸
پژو ۲۰۷ دنده‌ای (هیدرولیک) ۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰ ۱۲,۳۵۴ ۶,۷۳۳
پژو ۲۰۷ دنده‌ای (برقی) ۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ ۱۳,۳۶۰ ۶,۴۱۰
پژو ۲۰۷ دنده‌ای (پانوراما) ۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۴۴ ۶,۹۱۵
پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ ۱۶,۶۰۰ ۸,۴۵۹
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) ۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷,۳۸۴
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ ۱۵,۰۹۱ ۸,۴۲۸
رانا پلاس ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۶۰ ۶,۴۸۳
رانا پلاس (پانوراما) ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ ۱۱,۳۶۸ ۶,۹۱۳
تارا دستی ۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ ۱۴,۱۲۵ ۷,۹۳۶
تارا اتوماتیک ۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ ۱۶,۴۳۹ ۹,۸۷۰
هایما اس ۵ ( S5 ) پلاس ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ ۲۶,۰۵۶ ۱۹,۷۷۱
هایما اس ۷ ( S7 ) پلاس ۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹,۰۷۴ ۲۰,۲۶۲
هایما اس ۷ ( S7 ) پلاس سفارشی ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹,۶۷۸
هایما ۸ اس ( ۸S ) ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹,۴۳۷ ۳۱,۱۸۷
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) ۲,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۵,۵۷۳ ۳۷,۹۲۸
پیکاپ فوتون . دیزل ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴,۰۰۴ ۳۰,۶۸۴

قیمت خودروهای مدیران خودرو

X22 دنده ای ۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۲۵۲ ۱۲,۳۷۴
X22 اتوماتیک ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷,۷۰۶
X22 پرو اتوماتیک ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ ۱۹,۹۲۰ ۱۷,۵۱۹
X55 پرو ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸,۱۶۹ ۲۵,۱۷۱
آریزو ۵ ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳,۵۴۱ ۲۱,۲۲۷
آریزو ۵ اسپورت ۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴,۴۴۷ ۲۲,۰۵۲
آریزو ۶ پرو ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۹۸۶ ۲۸,۷۷۳
تیگو ۷ (IE) ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱,۰۸۷ ۲۷,۷۶۷
تیگو ۷ پرو ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۸,۰۲۸ ۳۳,۵۴۱
تیگو ۸ پرو ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹,۸۹۹ ۴۵,۶۵۴
تیگو ۸ پرومکس ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۱,۱۶۷ ۵۲,۹۱۸
تیگو ۸ پرومکس (IE) ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۱,۹۷۲ ۵۴,۱۲۵
فونیکس FX (1.5) ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵,۸۱۵
فونیکس FX (1.6) ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱,۴۴۹ ۳۵,۰۱۰

قیمت خودروهای کرمان موتور

لیفان X70 ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸,۱۶۹
جک J4 ۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۵۵۳ ۱۵,۷۹۵
جک S3 ۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲,۲۳۳ ۱۹,۲۱۵
جک S5 ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۱۸۱ ۳۱,۰۸۷
کی‌ام‌سی T8 ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱,۵۹۰ ۳۳,۱۹۹
کی‌ام‌سی J7 ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴,۰۰۴ ۳۵,۲۱۱
کی‌ام‌سی K7 ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۸,۸۳۳ ۳۷,۲۲۳

قیمت خودروهای بهمن موتور

وانت کارا (تک کابین) ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۳۰۲ ۹,۰۱۴
وانت کارا (دو کابین) ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۷۶۵ ۹,۴۳۷
وانت کاپرا ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱,۳۲۸ ۱۹,۰۹۵
رسپکت ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶,۹۶۲ ۲۱,۷۹۱
فیدلیتی (۵ نفره) ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵,۸۱۵ ۲۳,۴۲۱
فیدلیتی (۷ نفره) ۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶,۹۲۲ ۲۳,۹۴۴
دیگنیتی پرایم ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷,۲۲۳ ۲۶,۷۶۱
دیگنیتی پرستیژ ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۴۳,۸۶۳ ۳۲,۴۱۴
ون باری اینرودز ۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۶۹۹,۸۸۰,۰۰۰ ۱۱,۴۲۹ ۱۴,۰۸۲

قیمت خودروهای سایر شرکت ها

تیگارد X35 ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶,۷۶۱ ۲۱,۰۲۶
لاماری ایما ۲,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱,۱۴۷ ۳۱,۲۸۸
آسنا دنده ای ۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴,۹۰۹ ۲۱,۱۲۷
مکث تیارا ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴,۰۰۴ ۲۷,۴۸۵
مکث کلوت دستی ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴,۴۰۶ ۳۲,۱۱۳
مکث کلوت اتوماتیک ۲,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۳,۷۶۳ ۳۷,۶۸۶
راین R3 ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۷۲۴ ۱۱,۶۵۰
دایون Y5 ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴,۰۰۴ ۲۵,۱۱۱
فردا T5 ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲,۱۹۳ ۲۶,۲۷۸
سوبا M4 ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰,۳۰۲ ۴۶,۲۷۸

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا