اقتصادی

آگهی مزایده عمومی هیات تصفیه شرکت تعاونی مسکن کارگران شهرداری فرمانداری و دادسرای اسلامشهر

دانستنی اقتصاد: آگهی هیات تصفیه شرکت تعاونی مسکن کارگران شهرداری فرمانداری و دادسرای اسلامشهر
آگهی مزایده عمومی – نوبت اول
هیات تصفیه شرکت تعاونی مسکن کارگران شهرداری فرمانداری و دادسرای اسلامشهر ، با عنایت به تصمیم مجمع عمومی این تعاونی در مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۱ و همچنین مجوز صادره توسط اداره تعاون اسلامشهر به شماره              ۰۱۲/۱۰۴/۱۴۳۰۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳در نظر دارد نسبت به فروش یک قطعه زمین به شماره ۲۳۴ و به مساحت ۸/۲۳۷ متر مربع واقع در نسیم شهر جنب بلوار ۴۵ متری پایانه از طریق مزایده عمومی اقدام نماید .
۱- متقاضیان جهت دریافت فرم شرایط شرکت در مزایده و تحویل آن از تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ تا تا پایان وقت اداری تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ به دفتر تعاونی واقع در اسلامشهر پاساژ میلاد نور طبقه چهارم واحد ۳۳ مراجعه نمایند
۲- زمان رسیدگی به پیشنهادات مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۹خواهد بود
۳- شرکت تعاونی در رد یا قبول پیشنهادات مختار است
۴- تضمین شرکت در مزایده معادل ۵% مبلغ کارشناسی هر زمین بصورت واریز به حساب هیات تصفیه شرکت تعاونی مسکن کارگران شهرداری فرمانداری و دادسرای اسلامشهر میباشد
۵- هزینه چاپ آگهی روزنامه و هزینه کارشناسی زمین به عهده برنده مزایده میباشد
۶- برندگان اول و دوم و سوم هرگاه حاضر به تکمیل وجه نشوند ، مبلغ ضمانت آنان به ترتیب ضبط خواهد شد
۷- سایر اطلاعات و جزییات در اسناد مزایده قید گردیده است و متقاضیان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۵۶۳۷۸۹۷۷ تماس حاصل نمایند .
محمد خواجه – مدیر اجرایی هیات تصفیه

 

لینک کوتاه : https://danestanyonline.ir/?p=133324

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا