, , ,

کارکرد های اخلاق در فرهنگ سازمانی و مسئولیت اجتماعی سازمان ها

به مناسبت برگزاری پنجمین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی و پنجمین کنفرانس مسئولیت اجتماعی مدیریت که توسط انجمن مدیریت ایران با همکاری دانشگاه خاتم برگزار می شود، مصاحبه با خانم دکتر آذر صائمیان دبیر علمی کنفرانس و رئیس اتحادیه انجمن های علمی ، فناوری، نوآوری و تجاری سازی انجام دادیم که خلاصه آن را در زیر مطالعه می نمایید.

دکتر صائمیان

رسانه مسئولیت اجتماعی: لطفا در ابتدا سابقه مختصری از برگزاری کنفرانس فرهنگ سازمانی و بخصوص جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت بفرمایید.

دکتر صائمیان: انجمن مدیریت ایران با همکاری دانشگاه خاتم امسال پنجمین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی و جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت را در تاریخ ۷ و ۸ بهمن ماه برگزار می کند. همان گونه که مطلع می باشید در طی این سال ها انجمن با برگزاری سخنرانی و برنامه های آموزشی و چاپ کتاب و مقالات متعدد در این حوزه تلاش داشته است تا مفهوم مسئولیت اجتماعی مدیریت را در سازمان های جاری و ساری نماید. در طی این سال ها نیز با استفاده از مدل علمی و همچنین سنجه ها و معیارهای کلیدی ، ارزیابی شرکت های متقاضی حضور در جایزه توسط سر ارزیابان، ارزیابان و مشاهده گران نیز بخوبی صورت گرفته و برخی از این شرکت ها موفق به اخذ تندیس سیمین شده اند. خوشبختانه روند استتقبال شرکت ها جهت حضور در فرآیند ارزیابی با شیب صعودی مواجه بوده و این امر نشان دهنده توجه بیش از پیش مدیران ارشد سازمان ها به مسئولیت اجتماعی مدیریت می باشد.

همچنین مقامات مسئول نیز از برگزاری این کنفرانس حمایت ویژه داشتند و تا کنون مقامات ارشد از جمله چند وزیر نیز در این کنفرانس ها حضور داشته و بر اجرا و استقرار نظام مسئولیت اجتماعی مدیریت در سازمان ها تاکید داشتند.

امسال این مراسم با حضور مدیران ارشد، مدیران میانی، استادان و اندیشمندان این حوزه در در دانشگاه خاتم برگزار خواهد شد. در این برنامه سخنرانانی از دانشگاه پنسیلوانیا و رییس مرکز تحقیقاتی تعالی سازمانی دانشگاه نیوزیلند و دارنده مدال هارینگتون ایشیکاوا در منطقه آسیا و اقیانوسیه؛ حضور خواهند داشت ودر این برنامه سخنرانی خواهند کرد.

رسانه مسئولیت اجتماعی: لطفا در مورد مسئولیت اجتماعی مدیریت و تعهداتی که مدیران و کارکنان در این حوزه دارند بفرمایید.

دکتر صائمیان: مسئولیت اجتماعی یک نظریه اخلاقی یا عقیدتی است که کلیه نهادها اعم از دولتی، خصوصی و سازمان های مردم نهاد را موظف به پذیرش مسئولیت در قبال کل جامعه می کند. این امر یک تعهد داوطلبانه نسبت به منافع اجتماعی است.”کونتز “و” اودنل” تعریف مسئولیت اجتماعی را بدین ترتیب آورده اند: “تعهد شخصی مردم همان طور که آنها در جهت منافع خود عمل می کنند تا اطمینان حاصل کنند، حقوق و منافع قانونی دیگران را نقض نمی کنند.

“زمانی که از مسئولیت اجتماعی یک سازمان سخن به میان می آید، عملاً ویژگی های اخلاقی حاکم بر آن به ذهن متبادر می شود.

اخلاق همواره در مدیریت سازمان ها جایگاه والایی داشته است. اصولی مانند صداقت، درستی و رعایت عدالت از ارکان اصلی اخلاق حرفه ای به شمار می آید.” استونر ” اخلاق را مطالعه یا بررسی حقوق و وظایف می داند که افراد هنگام تصمیم گیری، قوانین معنوی را رعایت می کنند. رعایت اصول اخلاقی، باعث می شود کارکنان در سازمان در مسیر صحت و درستی، صداقت، توجه به منافع جامعه و سلامت آن و مراعات در حفظ و نگهداری از وسایل و تجهیزات یا اسناد و مدارک سازمان قدم بردارند. اخلاق در سازمان ها به عنوان کسب درآمد از طریق انجام فعالیت های سالم، فرآیندهای درست، رعایت اقدامات قانونی و همچنین ایجاد نتایج بلندمدت و پایدار است که منافع حاصل از آن نتایج سودمندی برای جامعه داشته باشد.

برخی از منافع حاصل از اخلاق حرفه ای و مسئولیت پذیری در قبال ارکان اخلاق عبارتند از حسن شهرت و خوشنامی، ارتقای انگیزه سرمایه های انسانی، افرایش کارایی و اثربخشی، جذب فرصت های ایده آل ناشی از خوشنامی و کسب اطمینان و اعتماد کلیه ذی نفعان به اجرای برنامه های توسعه در سازمان می باشد.

رسانه مسئولیت اجتماعی: چگونه می توان نسبت به استقرار مسئولیت اجتماعی به عنوان یک راهبرد یا استراتژی توجه کرد؟

دکتر صائمیان: سازمان هایی که توانسته اند مفاهیم مسئولیت اجتماعی مدیریت را در اسناد راهبردی خود لحاظ کنند نتایج درخشانی را تجربه کرده اند. تبیین برنامه ریزی و مدیریت راهبردی مبتنی بر ارکان مسئولیت اجتماعی شرکت ها برای دست یابی به موفقیت های پایدار تنها یکی از عواید این اقدام راهبردی می باشد که به مجموعه انتظارات اجتماعی و احکام اخلاقی توجه می شود. با رعایت اخلاق کار و مسئولیت اجتماعی، به بهترین نحو این گونه انتظارات با هدف اقتصادی سازمان تلفیق و دست یابی به اهداف بالاتر و والاتری را امکان پذیر می سازند.

به کارگیری مسئولیت های اخلاقی، نشان دهنده این است که سازمان ها هنجارها، استانداردها و شیوه ها را به گونه ای به کار می گیرند که منصفانه و عادلانه باشد و به حقوق کلیه ذی نفعان کلیدی توجه شود. این امر فراتر از الزامات قانونی می باشد و هدف آن ایجاد انطباق و سازگاری بیشتر با حقوق جامعه و حفظ و ارتقای ارزش های اخلاقی می باشد. تمایز بین انتظارات اخلاقی و قانونی اغلب می تواند دشوار باشد ولی رعایت هر دو بعد اخلاقی و قانونی می توان تفاوت های تکیه بر جامعه مدنی از طریق قانون گذاری را تسهیل نمود.

رسانه مسئولیت اجتماعی: به عنوان آخرین سوال لطفا بفرمایید مسئولیت شرکت ها در مقابل ذی نفعان چگونه طراحی و اجرا می شود؟

دکتر صائمیان: مسئولیت اجتماعی، گزینه‌هایی برای رشد و پایداری بیشتر جامعه ارائه می‌دهد. بنابراین سازمان ها ­‌‌باید در آگاهی‌بخشی این مفهوم، برنامه­‌های مستمر آموزشی داشته باشند چرا‌که افزایش آگاهی درباره مزایا و نقش حیاتی مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها در بهبود رقابت‌پذیری و ارتقای استانداردهای اجتماعی آنها نیز مؤثر خواهد بود. آموزش‌ها در حوزه مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها، باید هم برای مدیران ارشد و هم برای کارکنان سازمان طراحی و اجرا و در تمام سطوح سازمانی به کار گرفته شود. کارکنان باید به طور جدی در مباحث مرتبط با این مفهوم شرکت کنند. زیرا آنان رابط بین سازمان و محیط اطراف خود هستند. سرمایه‌گذاری روی مسئولیت اجتماعی، همان سرمایه‌گذاری در پایداری و رقابت‌پذیری در هر شرکتی است.

برخی از مسئولیت های کلیدی علمی و عملی در استقرارمسئولیت اجتماعی بشرح زیر می باشد:

۱-مسئولیت در قبال سهامداران: حمایت از سرمایه گذاران و ایجاد حس امنیت برای آنان؛ شفافیت و صداقت؛ مشارکت سهامداران در تصمیم گیری ها؛ حصول اطمینان سهامداران از سود سهام مطلوب

۲-مسئولیت در برابر سرمایه های انسانی( کارکنان): پرداخت حقوق و دستمزد عادلانه؛ بهبود شرایط کار؛ توجه به هنجارهای کاری عادلانه؛ انجام اقدامات رفاهی ، فرهنگی؛ آموزش مستمر سرمایه های انسانی با اتخاذ روش های صحیح آموزش؛ ارتقا شغلی و قدردانی از کار همکاران و ارائه پاداش های متناسب ؛ اخذ نظرات و پیشنهادات و شکایات؛ مشارکت سرمایه های انسانی در تصمیم گیری ها

۳-مسئولیت در برابر مصرف کنندگان: بهبود کارایی کسب و کار از طریق:الف) افزایش بهره وری.ب) بهبود کیفیت.ج) سیستم توزیع نرم و صاف؛ ارائه محصولات با قیمت مناسب؛ ارائه خدمات قبل از خرید، حین خرید پس از خرید به مصرف کنندگان؛ تحقیق و توسعه جهت تأمین نیازهای مشتری؛ به حداکثر رساندن نقص در سیستم های توزیع؛ ارائه اطلاعات کافی در مورد محصول و خدمات

۴-مسئولیت در برابر جامعه: حفظ تعادل اکولوژیکی و توجه به الزامات زیست محیطی؛ سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه به منظور ارتقا سطح زندگی جامعه؛ ایجاد منابع جایگزین در نتیجه جلوگیری از فرسودگی منابع فعلی؛ بهبود بهره وری از طریق عملیات تجاری؛ برنامه ریزی برای انجام فعالیت های رفاه اجتماعی؛ مشارکت در تلاش ملی برای ایجاد جامعه بهتر

در خاتمه لازم است اشاره کنم رهبرانی می توانند در سازمان اعتماد و تعهد ایجاد کنند که نسبت به مسئولیت پذیری اجتماعی حساس باشند. این امر مبنایی برای توسعه برنامه های سازمانی و رفاه اجتماعی است. یادمان باشد مسئولیت پذیری اجتماعی مدیریت تنها انجام درست کار نیست، بلکه انجام کار درست است. نقش مسئولیت پذیری در فرهنگ سازمانی در پیشبرد امور سازمان‌ها بسیار تعیین‌کننده و حائز اهمیت می باشد و به درستی می توان اذعان داشت که سازمان های پیشرو با فرهنگ سازی در حوزه مسئولیت اجتماعی بر تعهد ، پاسخ گویی و مسئولیت پذیری در قبال جامعه بخوبی عمل می کنند و جایگاه و مزیت بیشتری را جلب و جذب می کنند.

, , , , , , , , ,

آشنایی بامفاهیم کلی اقتصادکشور

اقتصاد چیست ؟

به گزارش مجله دانستنی اقتصاد ونقل از اقتصاد انلاین : مفهوم اقتصاد رسمی اقتصاد غیررسمی شامل فعالیت‌هایی می‌شود که برخلاف اقتصاد رسمی، نه مالیاتی می‌پردازد و نه تحت نظارت دولت انجام می‌گیردد؛ از این رو، اقتصاد غیررسمی در محاسبات مربوط به تولید ناخالص ملی نمی‌آیند. اگرچه غالباً اقتصاد غیررسمی با مباحث مربوط به کشورهای در حال توسعه پیوند خورده‌است، تمامی نظام‌های اقتصادی درجاتی از اقتصادغیررسمی را شامل می‌شوند.مفهوم تاریخ اقتصاد” مطالعه اقتصادها و پدیده‌های اقتصادی در گذشته است. بررسی تاریخ اقتصاد با استفاده از ترکیبی از روش‌های تاریخی، آماری و با بکار بردن اقتصاد کاربردی در اتفاقات تاریخی و نهادهای اجتماعی انجام می‌گیردواین موضوع دربرگیرنده تاریخ بازرگانی و تاریخ مالی بوده و با موضوع‌های تاریخ اجتماعی، جمعیت‌شناسی تاریخی و تاریخ نیروی کار همپوشانی دارد.

مفعوم عبارت وتو

● عنوان سازمان تجارت جهانی  “سازمان تجارت جهانی یک سازمان بین‌المللی است؛ که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلافات بین اعضا را حل و فصل می‌کند. اعضای سازمان تجارت جهانی کشورهایی هستند که موافقت‌نامه‌های این سازمان را امضا کرده‌اند. مقر سازمان تجارت جهانی در ژنو سویس قرار دارد. تا سال ۲۰۱۶ تعداد ۱۶۴ کشور عضو این سازمان شده‌ بودند.مفهوم اقتصاد قرون وسطی”در طول قرون وسطی، آسیای مرکزی، مرکز اقتصادی جهان بود. سُغدیان شرق و غرب را در مسیر تجارت تحت سلطه داشتند که به عنوان جاده ابریشم پس از قرن ۴ تا قرن ۸ میلادی، با سویاب و تالاس در میان مراکز اصلی خود در شمال شناخته شده‌اند. آن‌ها بازرگانان کاروان اصلی آسیای مرکزی بودند. از قرن ۸ تا ۱۱، وایکینگ‌ها و وارانجیان‌ها در اسکاندیناوی سفرهای تجاری می‌کردند. وایکینگ‌ها به اروپای غربی سفر می‌کردند، در حالی که وارانجیان‌ها به روسیه می‌رفتند. هانسیتیک اتحاد تجاری شهرستانهایی است که انحصار تجارت را در بیشتر شمال اروپا و منطقه بالتیک، بین قرن ۱۳ و ۱۷ در اختیار داشتند.

تاریخ واحد پول

● مفهوم واحد پول ایران”کای پول ایران در دوره قاجار قِران بود و کوچک‌ترین یکای پول قدیم در ایران نیز دینار بود. یک تومان برابر ده قِران و برابر ده هزار دینار بود. سکه اسپانیایی رئال پس از ورود به ایران با نام ریال بر مبنای وزنش، مطابق ۱۱۷٫۵ دینار گرفته شد اما از آغاز دوران رضا شاه پهلوی سکه‌های ریال به جای ۱۱۷٫۵ دینار به مبلغ ۱۰۰ دینار کاهش داده شدند؛ بنابراین قِران و ریالی که امروزه ما به کار می‌بریم مقداری با مفهوم آن در دوران قدیم متفاوت است.در سال ۱۳۰۸ خورشیدی به موجب قانون آحاد، پول ایران تغییر یافت و یکای پول به ریال تبدیل گردید.

تعهدات بانکی

● مفهوم بحران اقتصادی در نظر اول عبارت است از پیدا شدن اضافه تولید.یعنی پرشدن بازار از کالاهایی که مشتریِ قادر به پرداخت ندارد. وقتی در بازار مشتری نباشد و کالاها فروش نرود طبعاً تولید کالاها نیز کاهش یافته و متوقف می‌شود و به دنبال آن تعطیل کارخانه‌ها و بیکاری وسیع و میلیونی کارگران بیش می‌آید که به نوبه خود فروش کالاها را باز هم دشوارتر کرده و بر عمق بحران می‌افزاید.مفهوم اعتبار اسنادی تعهدی از بانک است که  به خریدار و فروشنده داده می شود. تعهد می شود که میزان پرداختی خریدار به فروشنده بموقع و با مبلغ صحیح به دست فروشنده خواهد رسید. هرگاه که خریدار قادر به پرداخت مبلغ خرید نباشد، بانک موظف است باقیمانده یا تمام مبلغ خرید را بپردازد. اعتبارات اسنادی اغلب در معاملات بین المللی به منظور اطمینان از دریافت مبالغ پرداختی مورد استفاده قرار می گیرد.


روش بهره برداری از پول دراقتصادکشوری

مفهوم نرخ بهره به بهای پول وام گرفته شده نرخ بهره اطلاق می شود. هرگاه مبلغی پول برای مدت معینی به وام داده شود، مبلغی که در آینده وام گیرنده به وام دهنده می پردازد، بیش از مبلغ دریافتی اولیه خواهد بود. این پرداخت اضافی یا نرخ بهره را می توان به صورت نسبت مابه التفاوت مبلغ دریافتی و مبلغ بازپرداخت در پایان یک دوره معین به کل پول دریافتی بیان کرد.انقلاب صنعتی که به عنوان انقلاب صنعتی اول نیز شناخته می‌شود، عبارتست از دگرگونی‌های بزرگ در صنعت، کشاورزی، تولید و ترابری که در دوره زمانی از سال ۱۷۶۰ تا حدود سال‌های ۱۸۲۰ تا ۱۸۴۰ اتفاق افتاد. ابتدا در انگلستان آغاز شد و سپس به اروپا و آمریکا راه یافت. این تحولات در هنگام صنعتی شدن کارخانه‌ها و صنایع رخ داده‌است، صنعتی شدن به معنی استفاده از نیروی ماشین به جای نیروی انسان است. انقلاب صنعتی ابتدا از انگلستان شروع شد. مفهوم تولید ناخالص داخلیتولید ناخالص داخلی یکی از مفاهیم اساسی برای سنجش اندازه‌ی یک اقتصاد است و از نظر مفهومی عبارت است از مجموع درآمد همه‌ی مردم یک کشور یا مجموع ارزش بازار همه‌ی محصولات و خدمات تولیدی در یک کشور. هم اکنون آمریکا با تولید ناخالص داخلی ۱۴ تریلیون دلار دارای بزرگ‌ترین اقتصاد جهان از این منظر است. اقتصاد خرد با مفاهیمی نظیر رفتار مشتری، مشوق‌ها، قیمت‌گذاری، بودجه احتیاطی و غیره مرتبط است. اقتصاد کلان با مقیاس بزرگ‌تری از اقتصاد سروکار دارد و مفاهیمی از جمله نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی و سایر موضوعاتی که ممکن است در ستون اقتصادی روزنامه‌ها ببینید مورد توجه اقتصاد کلان قرار می‌گیرد. اقتصاد خرد بیشتر به کار مدیران می‌آید، در حالی که اقتصاد کلان بیشتر مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار دارد.

منبع :مجله اقتصاد آنلاین

, , , , ,

افزایش نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی چه تاثیری بر تقاضای تهرانی‌ها دارد؟

انتقادات شهروندان از افزایش نرخ تاکسی های اینترنتی و جزییات آن
به گزارش مجله دانستنی اقتصاد  و نقل از خبر گزاری اقتصاد انلاین :یک هفته پیش بود که شهروندان تهرانی ناگهان با افزایش شدید قیمت تاکسی‌های اینترنتی روبرو شدند، افزایشی که با وعده‌های دولت و توصیه‌هایش برای استفاده از این تاکسی‌ها به جای حمل و نقل عمومی در تضاد بود و خواه ناخواه مردم را به سمت استفاده بیشتر از اتوبوس و مترو و حتی آژانس‌ها سوق داد.در این بین برخی از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی از میزان افزایش قیمت گلایه‌مند بوده و  از قیمت‌های عجیب برخی مسیرها و کاهش مسافران در پی این موضوع انتقاد کردند.آن‌ها معتقدند که نه قیمت‌های بسیار پایین این تاکسی‌ها و نه قیمت‌های بسیار بالا به معاش آن‌ها کمک می‌کند. گاهی اوقات قیمت‌ها به حدی نجومی است که خود رانندگان از دریافت آن خجالت‌زده می‌شوند. در گذشته هم کرایه‌ها در برخی مسیرها به حدی پایین بود که اگر سرویس را نمی‌گرفتند، برایشان صرفه اقتصادی بیشتری داشت.البته این رانندگان صرفا به نرخ کرایه‌ها این تاکسی‌ها گلایه ندارند، واریز نشدن سهمیه سوخت و تعلل اسنپ در پرداخت کرایه از دیگر انتقادات این رانندگان است. برخی از این افراد اعلام کردند که دو سه ماهی هست که سهمیه سوخت‌شان را نگرفتند و تعدادی هم گفتند که آخرین سهمیه‌ای که واریز شده مربوط به اواخر اردیبهشت‌ماه بوده است.قریب به اتفاق رانندگان اسنپ از مدت زمانی که کرایه‌ها به حسابشان واریز می‌شود، گلایه‌مند بودند. آن‌ها اعلام کردند که مبالغ دو روز بعد از سفر به حسابشان واریز می‌شود و اگر آخر هفته و یا تعطیلات خاصی باشد، واریز آن به بعد از تعطیلات موکول می‌شود، این موضوع هرچند سود هنگفتی برای شرکت خواهد داشت اما رانندگان را با چالش درآمدی مواجه می‌کند.

ضرورت نظارت عاجل بر روی نحوه فعالیت تاکسی‌های اینترنتی

علیرضا قنادان مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران در واکنش به افزایش نرخ کرایه‌‌های تاکسی‌های اینترنتی و نقش شهرداری در این موضوع اعلام کرد: مطابق با دستورالعمل نظارتی بر تاکسی‌های اینترنتی که توسط وزارت کشور ابلاغ شده است نظارت بر تعیین نرخ کرایه‌های تاکسی‌های اینترنتی به اتحادیه آن‌ها واگذار شده است.قنادان تاکید کرد: تاکسی‌های اینترنتی در نرخ گذاری و تعیین کرایه می‌توانند از نرخ پویا استفاده کنند، به طوری که در زمان‌های خاص که ترافیک سنگین‌تر یا وضعیت جوی نامناسب است، کرایه بیشتری از مسافر دریافت کنند.به گفته مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران؛ بر اساس قانون و دستورالعمل ابلاغی از سوی وزارت کشور در صورتی که نرخ تاکسی‌های اینترنتی در روش نرخ گذاری پویا بیشتر از آن رقمی باشد که سازمان تاکسیرانی بر اساس مصوبه شورای شهر برای تاکسی‌های تلفنی رسمی ابلاغ می‌کند، این موضوع باید از طریق اپلیکیشن تاکسی اینترنتی در زمان درخواست سفر مربوطه به مسافر اعلام شود.قنادان با اعلام این موضوع که شهرداری و شورای شهر تهران دخالتی در تعیین نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی ندارند، گفت: پیش از این به وزارت صمت، اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی و معاونت علمی ریاست جمهوری اعلام کردیم اگر تاکسی‌های اینترنتی از حیث مزیت قیمت یا کیفیت تنزل پیدا کنند، مشتریان خودشان را از دست می‌دهند و پدیده جدید تاکسی اینترنتی که شهروندان هم از آن تجربه خوبه سفر دارند به نظام سنتی قبل باز خواهد گشت.او با اشاره به گلایه مردم از افزایش شدید قیمت‌ها توصیه کرد: رعایت دستورالعمل‌های نظارتی به صورت عاجل باید اجرایی شود و اگر کرایه بیشتر از کرایه تاکسی تلفنی باشد به مسافر اعلام شود با توجه به شرایط خاص کشور به لحاظ کمبود ناوگان حمل و نقل عمومی و کرونا شهروندان همچنان مایل به استفاده از تاکسی‌های اینترنتی باشند.

تپسی: هزینه سفرها تنها ۱۵ درصد افزایش داشته است!

اما نگار عرب، مدیر روابط عمومی شرکت تپسی در پاسخ به پرسشی مبنی بر افزایش ناگهانی نرخ کرایه‌ها، بدون مجوز و بیش از اندازه و همچنین نارضایتی شهروندان در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد آنلاین می‌گوید: قیمت‌های تپسی نسبت به سال گذشته و پیش از شروع کرونا، حدود ۱۵درصد افزایش داشته است که همچنان نسبت به افزایش ۲۵ درصدی هزینه‌های حمل و نقل عمومی، کمتر است.او ادامه می‌دهد: ‌در سال جدید، با در نظر گرفتن تورم، افزایش هزینه‌های معیشتی و افزایش شدید قیمت خودرو و قطعات آن، که هزینه‌های مستقیم کار رانندگان را تشکیل می‌دهد، هزینه‌های رانندگان هم افزایش پیدا کرده است. با توجه به این موضوع، قیمت‌ها باید به شکلی باشد که انجام سفر برای آنها هم توجیه‌پذیر باشد و انگیزه قبول سفرها را داشته باشند. بنابراین در سال جدید، هزینه‌ها نسبت به سال قبل ۱۵درصد افزایش داشته است.عرب در پاسخ به این پرسش که چرا کاربران معتقدند افزایش قیمت بیشتری اتفاق افتاده است، اضافه می‌کند: ما همیشه در مورد الگوریتم قیمت‌گذاری تاکسی‌های آنلاین و اینکه ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا یکی از پایه‌های اصلی این الگوریتم است صحبت کرده بودیم. این الگوریتم طی دو ماه قبل، به دلیل کاهش شدید تقاضا در دوران کرونا، قیمت‌ها را به شکل قابل ملاحظه‌ای کاهش داد.مدیر روابط عمومی تپسی اضافه می‌کند: این کاهش قیمت در شرایط کرونا ، هم به نفع مسافر بود چرا که می‌توانست در صورت نیاز به جابجایی، با تاکسی آنلاین که نسبت به حمل و نقل عمومی ایمن‌تر بود، مسافرت کند. در واقع الگوریتم ما با این کاهش قیمت، در شرایط قرنطینه و کاهش درخواست تعادل بین عرضه و تقاضا ایجاد کرد.عرب با بیان اینکه با باز شدن مشاغل و افزایش درخواست‌ها، قیمت‌ها به شرایط قبل از کرونا بازگشته و افزایش قیمت ۱۵ درصدی در سال جدید به آن اضافه شده است، تاکید می‌کند: این موضوع باعث شده که کاربران، اینطور برداشت کنند که قیمت‌ها افزایش بیشتری داشته است. درصورتی که اینطور نیست و افزایش قیمت تپسی در مقایسه با افزایش قیمت ۲۵ درصدی حمل و نقل عمومی کمتر است.او همچنین درباره زمان واریز نرخ کرایه‌ها به حساب رانندگان تاکسی‌های اینترنتی نیز می‌گوید: تپسی تنها شرکتی است که قابلیت «تسویه اعتبار در لحظه» را برای رانندگان ایجاد کرده است. با استفاده از این قابلیت، در صورتی که رانندگان در یکی از بانک‌های طرف قرارداد حساب داشته باشند، می‌توانند به راحتی و در هر لحظه از شبانه‌روز و حتی روزهای تعطیل، مبلغ اعتبارشان را به حساب خودشان واریز کنند.به گفته عرب در صورتی که راننده از قابلیت «تسویه اعتبار در لحظه» استفاده نکند، تسویه حساب به صورت روزانه از شنبه تا پنج‌شنبه انجام می‌شود. بدین شکل که تسویه حساب هر روز، اول صبح روز بعد انجام شده و تسویه پنج‌شنبه و جمعه، روز شنبه انجام می‌شود.

پرداختها روزانه انجام میشود و افزایش قیمت ۱۵تا ۲۰درصد بوده است

فرید شهابی، مدیر تجاری اسنپ نیز در پاسخ به پرسشی درباره زمان واریز کرایه ها به حساب رانندگان تاکسی  میگوید: در حال حاضر تسویه حساب با کاربران راننده به صورت روزانه انجام می‌شود. این موضوع حتی در روزهای تعطیل که تسویه حساب گروهی پایا با مشکل مواجه است، با رانندگان انجام می‌شود. محدودیت‌های بانکی برای انجام تسویه حساب گروهی باعث شده که تاکنون بیشتر از روزی یکبار پرداخت نداشته باشیم.او همچنین درواکنش به افزایش نرخ کرایه نیز اظهار میکند: همه تاکسی‌های اینترنتی تحت نظر دستورالعمل نظارتی شهرداری فعالیت می‌کنند. طبق همین دستورالعمل سیستم قیمت‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی پویا و قیمت‌ها متغیر است. قیمت در هر سفر بر اساس ۴ فاکتور «قیمت پایه»، «مسافت سفر»، «مدت زمان سفر» و «نسبت عرضه و تقاضا» تعیین می‌شود. از آنجایی که نسبت عرضه و تقاضا یکی از اهرم‌های تعیین قیمت است زمانی که میزان تقاضا از عرضه پیشی بگیرد قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند و افزایش قیمت فعلی به همین دلیل اتفاق افتاده است.شهابی با بیان اینکه قیمت در اسنپ یک فاکتور ثابت نیست و تغییرات افزایشی و یا کاهشی با توجه به فاکتورهای موثر بر قیمت‌گذاری انجام می‌شود، توضیح میدهد: به طور مثال ابتدای امسال به دلیل کاهش تقاضا شاهد کاهش چشمگیر قیمت‌ها بودیم، در حالی که در همان زمان سیستم حمل‌ونقل عمومی افزایش قیمت سالانه داشت.مدیر تجاری اسنپ اضافه میکند: هدف اصلی ما در قیمت‌گذاری این است که تمامی درخواست‌ها را به سفر تبدیل کنیم. در حال حاضر، برای تبدیل درخواست‌ها به سفر، نسبت به سال قبل به طور میانگین حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش قیمت داشتیم. به طور کلی این افزایش قیمت همچنان کمتر از میزان افزایش قیمت مصوب سرویس‌های حمل‌ونقل عمومی است.او در پایان میگوید: در مورد افزایش قیمت‌های پیش‌بینی‌نشده و دور از انتظار در نظر داشته باشید که تمامی سامانه‌های هوشمند حمل‌ونقل در دنیا، بر اثر اتفاقات بیرونی نظیر تعطیلات یا شرایط جوی یا ایام خاص دچار تغییرات قیمت می‌شوند که این قیمت‌ها ممکن است از حالت نرمال و هر روزه آنها پایین‌تر و یا بالاتر باشد، مثلا بعد از محدودیت‌های ناشی از شیوع کرونا قیمت‌های اسنپ کاهش چشمگیری داشت و الان هم به دلیل عدم توازن عرضه و تقاضا افزایش داشته است. اما به طور مشخص این کاهش و افزایش خارج از عرف موقتی است.

افزایش کرایه تاکسی‌های اینترنتی بیش از میزان اعلام شده است

رضا الفت نسب، عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی درجواب به برخی از گلایه‌های رانندگان تاکسی‌های اینترنتی و شهروندان پاسخ داد.او در واکنش به افزایش نجومی نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی می‌گوید: براساس دستورالعمل وزارت کشور، تاکسی‌های هوشمند به صورت پویا و با لحاظ برخی آیتم‌ها مثل مسافت، ترافیک و تعداد رانندگان، نرخ کرایه را محاسبه می‌کنند.عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی اضافه می‌کند: این شرکت‌ها مدتی تقاضای افزایش قیمت داشتند و معتقد بودند که نرخ‌های گذشته کفاف زندگی تاکسیرانان را نمی‌دهد، اما این افزایش نباید بیش از قیمت تاکسی‌های بی‌سیم متعلق به شهرداری که در شورا مصوب شده، باشد و اگر باشد باید به مسافر اطلاع داده شود.الفت نسب در واکنش به ادعای اسنپ و تپسی مبنی بر اینکه فقط ۱۵درصد نرخ کرایه‌ها افزایش پیدا کرده است، تاکید می‌کند: طبق بررسی‌هایی که انجام دادیم میزان افزایش از ۱۵ درصد بیشتر بوده است و این شرکت‌ها آن را به آیتم‌هایی چون زمان و ترافیک مرتبط می‌کنند.او با بیان اینکه افزایش فوق مصوبه ندارد، ادامه می‌دهد: اگر افزایش قیمت‌ها با شکل فعلی ادامه داشته باشد به ضرر خود این شرکت‌ها خواهد بود زیرا ما به ۱۰۵ شرکت مسافربری اینترنتی دیگر هم مجوز دادیم که خواه ناخواه در بازار رقابت گوی را از دست این شرکت‌ها که قیمت‌هایشان بالاتر است، خواهند ربود و در عین حال افزایش قیمت این چند روز نشان داده که مردم به سمت تاکسی‌های شهرداری و آژانس‌ها مهاجرت کرده‌اند.الفت نسب همچنین درباره آخرین وضعیت واریز سهمیه سخت رانندگان تاکسی‌های اینترنتی نیز می‌گوید: طبق پیگیری‌های ما از وزارت کشور این سهمیه به طور مرتب واریز می‌شود و اگر افرادی آن را دریافت نکردند شاید مشکل و اختلالی در اطلاعات آن‌ها وجود دارد.عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی در واکنش به گلایه برخی رانندگان اسنپ وتپسی درباره زمان واریز کرایه به حساب‌شان نیز اظهار می‌کند: تپسی پرداخت‌ها را در صورتی که راننده در بانک مورد نظرشان حساب داشته باشند به صورت لحظه‌ای انجام می‌دهد اما اسنپ که تسویه آن با شاپرک است، ۴۸ ساعت بعد از سفر، کرایه را به حساب راننده واریز می‌کند. او همچنین گفت: طی هفته‌های آتی درباره میزان افزایش قیمت این تاکسی‌ها جلساتی خواهیم داشت و موضوع را بررسی می‌کنیم.

آخرین وضعیت واریز سهمیه سوخت تاکسی‌های اینترنتی

آخرین خبری که درباره زمان واریز سهمیه سوخت تاکسی‌های اینترنتی منتشر شده، خبری به نقل از ضامنی، مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور در اواخر اردیبهشت‌ماه است که اعلام کرده؛ ما به التفاوت ریالی سهمیه اعتباری سوخت فروردین ماه ۲۹۱ هزار خودروی آژانس تاکسی تلفنی ( زیر نظر شهرداریها و صنفی) و تاکسی‌های اینترنتی در ۲۷ اردیبهشت به حساب آنها واریز شد. او گفته که؛ این سهمیه با اعتباری بالغ بر ۴۸۰ میلیارد ریال شامل رانندگان آژانس‌های تحت پوشش شهرداری و اصناف و تاکسی‌های اینترنتی می‌باشد.ضامنی در رابطه با نحوه استفاده از این اعتبار بیان تاکید کرد؛ اعتبار فوق در کلیه کارت‌های بانکی رانندگان شارژ می‌‌شود و در زمان سوخت‌گیری می‌توانند از هر یک از کارت‌های بانکی خود، به منظور پرداخت هزینه سوخت در جایگاه استفاده نمایند.مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور همچنین در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد آنلاین درباره آخرین وضعیت واریز مابه تفاوت سهمیه سوخت تاکسی‌های اینترنتی می‌گوید: سهمیهای که در اواخر اردیبهشتماه واریز شد، معوقات گذشته بوده است و ۱۳خردادماه، معوقه اردیبهشت نیز پرداخت شد. مابه التفاوت سهمیه خردا نیز در پایان ماه پرداخت خواهد شد.او همچنین درباره گلایه برخی از رانندگان درباره واریز نشدن مابه التفاوت سهمیه سوخت نیز، اظهار می‌کند: باید به چند نکته توجه شود؛ اول اینکه این سهمیه به رانندگان حرفهای تعلق میگیرد؛ یعنی رانندگانی که ۲۰۰کیلومتر به بالا در طول ماه رانندگی میکنند و اگر کسی چنین ویژگی را نداشته باشد طبیعتا مشمول واریز ما به التفاوت هم نمیشود. ضامنی می‌گوید: همچنین هویت اشخاص و اتومبیلهای این افراد از شرکتهای محل کارشان دریافت شده و مورد بررسی قرار میگیرد، اگر در هویت اشخاص و یا خودروهایشان مشکلی وجود داشته باشد، بازهم مشمول دریافت سهمیه نمی شوند.

, , , , ,

نابودی صنعت فرش دستبافت ایرانی

مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های تولیدکنندگان  فرش دستباف در واکنش به الحاق مرکز ملی فرش ایران به صندوق توسعه صنایع دستی

به گزارش دانستنی اقتصاد و نقل از خبرگزاری تسنیم عبداله بهرامی، مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های تولیدکنندگان فرش دستباف در واکنش به الحاق مرکز ملی فرش ایران به صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف گفت: این کار به مثابه این است که اقدامی دیگر برای فنای فرش دستباف در حال رقم خوردن است .

تولید نخ و ابریشم درصنعت فرش به عنوان شغل مکمل

وی ادامه داد:  هنر صنعت فرش دستباف ایران که چندین میلیون نفر به آن اشتغال داشته و ارتزاق می کنند تنها صنعت بومی سازی شده کشور و تنها برند ملی ایرانی  است که جهانیان آن را می شناسند، نام قالی ایرانی با نام ایران عجین شده و موجب فخر و مباهات و نشان از فرهنگ و هنر غنی این سرزمین دارد.  در برخی کشورهای همجوار فقط به خاطر داشتن یکی از زنجیره های ارزش  این صنعت بزرگ مثل تولید ابریشم یک وزارتخانه بنام وزارت ابریشم تشکیل می شود اما در کشور  ما با وجود آنکه می دانیم در تولید ابریشم ، پشم ، پنبه این همه مزیت داریم  و چقدر این هنر صنعت به عنوان شغل مکمل دامپروری و کشاورزی در افزایش درآمد خانوارهای روستایی و عشایر و زنان خانه دار و سرپرست خانوار مهم است ،  اما متأسفانه اقدامی برای توسعه و بهینه سازی این صنعت انجام نمی شود .در برخی کشورها برای زنجیره های ارزش فرش یک وزارتخانه تشکیل شده است..

 

توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و وزارت میراث فرهنگی

وی بیان کرد: چندین سال است که کلیه دست اندر کاران این هنر صنعت از دولت ها مکرراً درخواست نمودند که وزارت فرش دستباف  تشکیل  شود تا با برنامه ریزی و حمایت بتوان  فرش ایرانی را به دنیا عرضه کرد.  این در حالی است که علاوه بر اینکه این انتظار به یک خواب و خیال تبدیل شده است؛ بلکه چندین روز است که زمزمه الحاق مرکز ملی فرش ایران ( متولی فرش ایران )  به صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف ، وزارت میراث فرهنگی شنیده می شود .از رئیس جمهور و هیات وزیران انتظار داریم که اگر نمی توانند  گُلی بر سر فرش بزنند حداقل بیشتر از این تحقیرش نکنند ، فرش دستباف به اندازه کافی مورد نامهربانی قرار  گرفته و دیگر بیش از این  در حق این قشر مولد و شرافتمند ظلم روا ندارید ، جامعه هنر صنعت فرش دستباف از دولت تدبیر و امید انتظار دارد  اگر نمی تواند  وزارت فرش تشکیل  دهد، حداقل در حد یک معاونت وزارت صمت مرکز ملی را ارتقاء دهید نه در حد یک بخش از یک صندوق نو پا آن را محکوم به فنا نمائید. باتوجه  به اینکه ما در دوهه قبل سالانه حدود یک ونیم میلیارد دلار صادرات فرش دستباف داشته ایم .

اهمیت صنعت فرش در استغال زایی

جمعیتی بالغ بردومیلیون نفر بافنده در این شغل اشتغال دارند و حدود هفت میلیون نفر از این شغل ارتزاق می کنند. متاسفانه به دلایل گوناگون ازجمله تحریم ها ،سخت شدن مراودات مالی و سیاسی ، عدم حمایت جدی دولت ، قطع بیمه قالیبافان ، افزایش قیمت تمام شده و نبود برنامه راهبردی ،عدم حضور وتبلیغات موثر دربازارهای هدف و…باعث شد که صادرات این کالای استراتژیک روندنزولی داشته باشد تا جاییکه صادرات سالانه در سالهای اخیر به ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار رسید که این رقم در سال ۹۸ متأسفانه به دلیل تحریم مجدد دولت آمریکا وسیاست غلط داخلی در خصوص مصوبه بانک مرکزی وایجاد تعهد ارزی برای صادر کنندگان فرش به حدود ۷۰ میلیون دلار رسید و ایران به جایگاه سوم صادرکننده فرش جهان تنزل پیداکرد.

, , , , , , , , , , , , ,

آینده اقتصاددیجیتال چگونه ارزیابی میگردد

کووید۱۹ شتاب‌دهنده تحول دیجیتال

به گزارش از مجله دانستنی اقتصادونقل از میلاد شکرخواه : مدیرکل ‌ICT بنیاد سینمایی فارابی ویروس کووید۱۹ و همه‌گیری آن، علاوه بر در معرض خطر قراردادن سلامت و جان انسان‌ها، بحران‌های عظیمی در شیوه حکمرانی دولت‌ها در سطوح مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی به وجود آورده است و نبود افق زمانی روشن برای عبور از این بحران همه‌گیر، بیم و امیدها را روزبه‌روز تشدید می‌کند. در این میان، سازمان‌ها و کسب‌وکارهایی که در گذشته تحولات دیجیتال را در کشور کم‌اهمیت می‌پنداشتند، امروز با شوک اقتصادی ناشی از محدودیت‌های به‌وجود‌آمده، در معرض زیان مهلکی قرار گرفته‌اند. چالش جهانی کووید ۱۹ و تلاش بشر برای حل این بحران، فرصتی را برای تکامل سازمان‌ها و شکوفایی کسب‌وکارهای جدید، براساس یک واقعیت کاملا دیجیتالی و بدون مداخله حداکثری انسان فراهم کرده است.تحول دیجیتال به‌مثابه یکی از مفاهیم تحول کسب‌وکار، به بیان ساده، به ادغام فناوری در سازمان‌‌ها یا کسب‌وکارهایی گفته می‌شود که با هدف ایجاد تحول شگرف صورت می‌گیرد. این تحول برای تحقق باید در سراسر سطوح و فرایندهای کاری رخ دهد تا سودمندی و منافع ناشی از آن شکوفا شود. البته استفاده از فناوری و ابزارهای متکی به آن، به‌تنهایی دستاوردی درپی نخواهد داشت و موفقیت در گرو «توانمندسازی مهارت‌های نیروی انسانی» و «تحول در الگوهای ارزش‌آفرینی» نسبت به تحولات دیجیتال در سازمان‌ است.


تحول دیجیتال، مسئله این است
اکنون خانه‌نشینی هم‌زمان مردم جهان و هم‌نشینی آنها با فناوری و بهره‌مندی از منافع آن، در نوع خود بی‌سابقه است. از همین‌رو، اهمیت ICT بیش از گذشته هویدا شده و ضرورت به‌کارگیری ظرفیت‌های آن در تمام سطوح کسب‌وکار، تغییر رویکرد و استراتژی سازمان‌ها در انطباق‌پذیری حداکثری با تحولات دیجیتال یکی از بنیادی‌ترین راهکارهای نجات‌بخش در ادوار کرونا و پساکرونا خواهد بود. هرچند در دوران اضطرار، دولت‌ها‌ بخش محدودی از زیان‌های به‌وجود‌آمده را با اعطای بسته‌های حمایتی به‌منظور نجات بنگاه‌ها و رفاه مردم جبران خواهند کرد، اما در رابطه با بحران کرونا، شرایط تابعی است از رفتار مردم که در دوران فعلی و پساکرونا شاهد تغییراتی شگرف خواهد بود. این یادداشت به چند راهکار کاربردی برای استفاده از ظرفیت‌های بالقوه تحولات دیجیتال در سازمان‌ها و کسب‌وکارها اشاره می‌کند،‌ با این پیش‌فرض که مخاطرات ناشی از کرونا در تمام حِرَفِ مختلف، فرایند‌های دیجیتال‌سازی را به‌طرز معجزه‌آسایی شتاب می‌بخشد.


گسترش قلمرو با حضور در فضای مجازی
نظام‌های متکی بر خرده‌فروشی آنلاین در سراسر جهان‌، با کاهش مراجعات مردم به فروشگاه‌ها و مراکز خرید و اصطلاحا با کوچک‌شدن بازار‌ها‌ رشد می‌کنند. به عنوان مثال‌، در چین مصرف‌کنندگان به خرید مواد غذایی آنلاین روی آورده‌اند و به گفته کمپانی فرانسوی کارفور‌، میزان تحویل سبزیجات آنها نسبت به سال گذشته ۶۰۰ درصد افزایش یافته است؛ همچنین فروشگاه اینترنتی جی‌دی‌، یکی از بزرگ‌ترین فروشگاه‌های خرده‌فروشی آنلاین در چین، در مدت مشابه، فروشی بیش از چهار برابر را تجربه کرده است. شما دیر یا زود، با این شتاب فزاینده در فضای مجازی، باید برای خلق یک هویت آنلاین بیش از گذشته تلاش کنید. بنابراین باید با ایجاد یک وب‌سایت یا اپلیکیشن تلفن همراه، قلمرویی جدید و سودمند، متناسب با نیازها و خدمات خود خلق کنید و توانمندی‌های سازمان‌ خود را برای گسترش حضور در بازارهای دیجیتال تقویت کنید. این اتفاق باعث می‌شود که سازمان یا کسب‌وکار شما تا حد قابل توجهی از مخاطرات احتمالی که بازارهای سنتی را تهدید می‌کند در امان بماند و در زمان بحران پایدارتر فعالیت‌های خود را راهبری کنید. البته از این موضوع غافل نشوید که متناسب با تحولات دیجیتالی، توانمندسازی نیروی انسانی و نحوه فعالیت در زیست بومی جدید را باید در دستور کار قرار دهید.
در‌صورتی‌که از گذشته فعالیت‌های خود را ازطریق وب‌سایت یا اپلیکیشن تلفن همراه دنبال می‌کنید‌، موقعیت بسیار بهتری دارید و باید علاوه بر بهبود زیرساخت‌های فنی و امنیتی به عوامل کلیدی زیر توجه کنید تا در شرایط بحرانی با افزایش تقاضا و رشد کاربران، با موفقیت و اطمینان بیشتری به فعالیت خود ادامه دهید.
بهینه‌سازی رابط کاربری برای تلفن‌های همراه (Responsive & Mobile Friendly)
بهینه‌سازی تجربه کاربری (Optimize UX)
بهینه‌سازی برای موتورهای جست‌وجو (Search Engine Optimization)
تولید محتوا براساس استراتژی و چرخه عمر (Content Strategy)
اندازه‌گیری اثربخشی (Measuring Effectiveness)
تقویت بازاریابی دیجیتال (Strengthen Digital Marketing)
هرچند با فراگیربودن اینستاگرام و تلگرام در کشور ما، کانال‌های تازه‎ای برای فروش، بازاریابی و توزیع کالاها و خدمات فراهم شده است، اما سرمایه‌گذاری شما روی وب‌سایت و اپلیکیشن اختصاصی می‌تواند به عنوان مرکز اصلی کسب‌وکار شما در فضای مجازی، نقش بسزایی در ارتقا و بهبود مناسبات کاری‌تان ایفا کند.


فرهنگ کاری جدید با محیط کار مجازی
متأسفانه تا امروز پدیده‌ «کار در منزل» در ایران به دلایلی مثل حفظ سطح کیفی فعالیت‌ها در محیط خارج از کار و عدم اطمینان و اعتماد متقابل کارمند و کارفرما و عوامل دیگر، به امری مهم در فرهنگ‌ کاری تبدیل نشده است، اما با توجه به محدودیت‌های حضور افراد در محیط کار، فرصت مغتنمی به‌وجود آمده تا شما در فرایندهای کاری خود که بی‌نیاز از حضور فیزیکی ا‌ست، بازنگری جدی‌تری داشته باشید و با اتکا به فناوری از مزایای محیط‌های مبتنی‌بر ابر (SaaS) بهره‌مند شوید. ویژگی باز این محیط‌‌ها، اشتراک‌گذاری و ویرایش اسناد به‌طور ایمن‌، مدیریت وظایف و پروژه‌ها، دسترسی به ابزارهای تجزیه و تحلیل و امکاناتی نظیر چت‌روم است.
طبیعی است که شما با توجه به ماهیت فعالیت خود نمی‌توانید از یک قاعده کلی برای انجام کار در منزل پیروی کنید، اما می‌توانید با مهاجرت از محیط کار فیزیکی به یک پلتفرم آنلاین که الزامات کلیدی کار شما را برآورده ‌می‌کند، فعالیت‌های سازمان‌ خود را راهبری کنید و بر اهداف ویژه خود متمرکز شوید. به یاد داشته باشید که سرمایه‌گذاری در استقرار پلتفرم‌های آنلاین به‌منظور دورکاری نه‌تنها هزینه به حساب نمی‌آید، بلکه ارزش افزوده مهمی برای سازمان شما به ارمغان می‌آورد، زیرا در عصر ارتباطات و تکنولوژی، معیار سنجش سازمان‌ها، میزان دارایی‌ دیجیتال‌ آنها است.
انعطاف‌‌پذیری و افزایش رضایت و بهره‌وری نیروی انسانی و اصطلاحا تمرکز بر استراتژی درهای باز (امکان ارتباط مستقیم بین مدیر و کارمند به‌صورت پیام‌های متنی و تصویری) از مزیت‌های رقابتی مهاجرت به قلمرو این پلتفرم‌ها است. بنابراین اگر در اجرای دورکاری و ایجاد محیط کاری آنلاین اهتمام دارید، پلتفرم‌های آنلاین فراوانی متناسب با مشاغل شما وجود دارند که از جمله می‌توان به Trello برای مدیریت تیم‌ها zoom برای جلسات ویدیویی از راه دور و zapier برای مدیریت گردش کار اشاره کرد.


رونق اقتصاد دیجیتال در دوران رکود
با گسترش فناوری‌های دیجیتالی و تأثیر آن بر صنایع تولیدی و خدماتی و همچنین شکل‌گیری تجارت الکترونیک، مفهوم اقتصاد دیجیتال مطرح شد که تا امروز نظریه‌پردازان زیادی به مفهوم‌سازی آن پرداخته‌ و برخی آن را موج چهارم انقلاب صنعتی نامیده‌اند. در این اقتصاد، ارزش‌آفرینی در کسب‌وکارها برپایه دانش و نوآوری با اتکا به فناوری‌های دیجیتال است و با ظهور پلتفرم‌های دیجیتالی مختلف، ماهیت بازارهای این عرصه هم تغییر کرده است.
با توجه به این تحولات، در نظر داشته باشید که میلیون‌ها مصرف‌کننده هم در یک شرایط رکود اقتصادی هوشمندانه‌تر نسبت به خرید اقدام می‌کنند و نسبت به قیمت‌ها حساس‌تر می‌شوند، زیرا امکان مقایسه قیمتی به‌راحتی برای آنها، فارغ از مکان و زمان فراهم است. از طرفی، طرح فاصله‌گذاری فیزیکی به عنوان راهکاری درازمدت، امکان خریدهای حضوری مردم را به حداقل می‌رساند و بدیهی است که سرمایه‌گذاری روی هر شکلی از فناوری که بشر را بدون تماس فیزیکی در انجام امور کمک کند، رشد اقتصادی را درپی خواهد داشت.
از همین رو، مشاغل مبتنی‌بر پلتفرم‌ها در عرصه‌های آموزشی، دولت الکترونیک‌، پزشکی آنلاین، خرده‌فروشی‌ها، بانکداری و بیمه الکترونیک و سرگرمی از مهم‌ترین صنایعی هستند که در آینده‌ای نه‌چندان دور با سرمایه‌گذاری در فضای دیجیتال جهش عظیمی را تجربه می‌کنند، زیرا مدل تجاری این کسب‌وکارها مقیاس‌پذیر (Scalable digital business) است و ارزش خود را از جوامعی که برای آنها خدمت می‌کنند، به دست می‌آورند و اثر شبکه‌ای منبع اصلی ایجاد ارزش و مزیت رقابتی در آنها است.


تکیه‌گاهی به نام کلان‌داده‌ها؛ تحلیل و تصمیم‌گیری
یکی از دستاوردهای به‌کارگیری رونق اقتصاد دیجیتال در صنایع مختلف، پیدایش مفهوم کلان داده‌ است که به عنوان یکی از مهم‌ترین دارایی‌های هر سازمان و کسب‌وکاری، نقشی مؤثر در فرایند تصمیم‌‌گیری هوشمند دارد. به‌طورکلی هوش مصنوعی دارای دو مفهوم کلیدی یادگیری ماشین و شبکه‌های عصبی است که کلان‌داده‌ها در سطح یادگیری ماشین، بیشترین کاربرد را دارند و شاید بتوان ادعا کرد که بدون وجود آنها، هوش مصنوعی از مهم‌ترین قابلیت خود یعنی یادگیری ماشین بازمی‌ماند. به همین دلیل است که در چند سال اخیر، داده‌ها جایگاه و ارزش بسیار زیادی برای همه سازمان‌ها و کسب‌وکارها پیدا کرده‌‌اند و همه آنها در تلاش برای استخراج و تجمیع داده‌ها از مصرف‌کنندگان خود هستند. به یمن وجود کلان‌داده‌ها، تصمیم‌‌گیری داده‌محور (Data-Driven Decision Making) به عنوان یک فرهنگ جدید تصمیم‌گیری و همچنین یک تخصص وارد دنیای فناوری شده است و کسب‌وکارهای زیادی با تکیه بر ابزارهای تحلیل کلان داده، به جای اتکای صرف بر تجربه، نسبت به رقبای خود در بحران‌ها هوشمندانه‌تر‌ تصمیم‌گیری و عمل می‌کنند.اگر شما در کسب‌وکار خود قادر باشید، داده‌ها را به‌موقع جمع‌آوری و با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی، تحلیل دقیقی از روندها و رخ‌دادهای پیش‌روی سازمان خود داشته باشید، خواهید دید که تا چه حد می‌توانید در بحران‌ها، با پیش‌بینی‌پذیری از پیامدهای احتمالی وقایع داخلی و خارجی بکاهید.
وکلام آخر تحول دیجیتال زمینه‌هایی را برای شما فراهم می‌کند تا ارزش‌های بی‌سابقه‌ای را به مشتریان خود ارائه دهید، اما این شکوفایی نیازمند بینش و نگرشی عمیق است تا رشد و سودآوری را برای کسب‌وکار شما درپی داشته باشد. به یاد داشته باشید که تحول دیجیتال هرگز نقطه پایان ندارد و شما باید همواره راهکارهای دیجیتال برای حل مسائل خود در تمام سطوح اتخاذ کنید .در این یادداشت تلاش شد تا راهکارهای مؤثری به‌منظور به‌کارگیری از ظرفیت‌های تحول دیجیتال تشریح شود، اما صاحبان کسب‌وکار و رهبران سازمان‌ها‌ باید فراتر از این مفاهیم درباره فناوری‌ها و نوآوری‌های صنایع خود شناخت کافی کسب کنند تا فرصت‌های طلایی را از دست ندهند و برای تحول دیجیتال نیز خود را آماده کنند.

منبع :میلاد شکرخواه

, , , , , ,

طعم تلخ گرانی به شیرینی وشکلات رسید

با افزایش قیمت شکر شیرینی و شکلات گران شد

به گزارش مجله دانستنی اقتصاد و به نفل از سایت بازدید :رئیس انجمن بیسکویت، شیرینی و شکلات گفت: با وجود افزایش هزینه های تولید، قیمت شکلات تا پایان ماه مبارک رمضان تغییری ندارد.جمشید مغازه ای رئیس انجمن بیسکویت، شیرینی و شکلات در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی ، با اشاره به چالش های پیش روی صنعت شکلات اظهار کرد: در حال حاضر کارخانه ها در خصوص تامین روغن پالم مشکلات متعددی دارند که با برگزاری جلسات مختلف درصدد حل و فصل آن هستیم.وی با اشاره به اینکه کماکان مشکلات تامین شکر پابرجاست، افزود: با افزایش قیمت شکر تاحدودی مشکلات توزیع نسبت به گذشته مرتفع شده است.مغازه ای با اشاره به اینکه برنامه ای برای افزایش قیمت شکلات نداریم، بیان کرد: علی رغم افزایش قیمت گندم از یک هزار و ۸۵۰ به ۲ هزار و ۷۰۰ تومان، شکر از ۴ هزار و ۵۰ به ۶ هزار و ۵۰۰ تومان، نایابی روغن پالم و نوسان سایر قیمت مواد اولیه وارداتی و تاثیر گذاری بر قیمت تمام شده تولید، اما کارخانه ها تا بعد از ماه مبارک رمضان برنامه ای برای افزایش قیمت ندارند.
این مقام مسئول اشاره کرد : با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه، نرخ تمام شده شکلات حداقل ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش یافته است.وی درباره تاثیر شیوع ویروس کرونا بر بازار شکلات بیان کرد: با گسترش ویروس کرونا، کاهش قدرت خرید و قرار گرفتن کالا به عنوان محصول لوکس در سبد خانوار تقاضا ۲۰ تا ۳۰ درصد در بازار افت کرده است، به همین خاطر با احتیاط بیشتری باید افزایش قیمت داده شود.رئیس انجمن بیسکویت،شیرینی و شکلات با اشاره به اینکه صادرات کماکان در حال انجام است، بیان کرد: در حال حاضر صادرات به عراق به کندی در حال انجام است، اما با گسترش ویروس کرونا مرز کشورهای ترکمنستان، افغانستان و پاکستان بسته شده است.مغازه ای در پایان مجموع ارز آوری صادرات شیرینی و شکلات سال گذشته را ۴۵۰ میلیون دلار اعلام کرد و گفت: سال گذشته صادرات به سبب شیوع مسئله کرونا نسبت به مدت مشابه سال ماقبل خود کاهش یافت و رونق صادرات به مسئله قیمت و رقابت با دیگر کشورها بستگی دارد.
, , , , , , ,

تورم ۳۰ درصدی موبایل

سیرسعودی قیمت تلفن همراه در دوماه اخیر

به گزارش مجله دانستنی اقتصاد و نقل از عصرپویا : انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی با انتشار بیانیه ای از احتمال افزایش قیمت تلفن همراه در روزهای آتی خبر داد و اعلام کرد که چنانچه ثبت سفارش و تخصیص ارز به شکل زمان بر فعلی اش ادامه پیدا کند با معضل بزرگ کمبود کالا و افزایش بی سابقه بیش از ۳۰ درصدی قیمت ها مواجه خواهیم شد. انجمن وارد کنندگان موبایل در بیانیه خود ضمن اشاره به ادامه تعطیلی مراکز آموزشی و به طبع آن تمرکز بر آموزش آنلاین و البته معرفی برنامه کاربردی شاد برای استفاده آموزشی دانش آموزان، از افزایش تقاضا برای تلفن های همراه در بازار خبر داد. در این بیانیه اشاره شده که عواملی همچون کمبود جهانی کالا به دلیل کرونا، بالا رفتن نرخ ارز، بسته شدن مرزها و محدودیت های ترانزیتی برای واردات کالا و معرفی اپلیکیشن شاد نوعی بی اعتمادی را برای تامین محصولات در بازار به وجود آورده که در نهایت تمام این عوامل تعادل بین عرضه و تقاضا می زند.موبایل طی چند روز اخیر و افزایش قیمت گوشی تلفن همراه و تاثیر مستقیم آن بر بخش آسیب پذیر جامعه، انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی برخود لازم می داند توضیحاتی را با هدف شفاف سازی و ارائه راهکار برون رفت از التهابات موجود در حوزه موبایل کشور ارائه دهد. انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی به عنوان یکی از تشکل های تخصصی اتاق بازرگانی ایران، همواره با رصد تحولات بازار تلفن همراه، تحلیل شرایط مصرف موبایل در کشور و تحلیل بازار، نظرات کارشناسی خود را به دستگاه های ذیربط و تصمیم گیران این حوزه اعلام کرده است. از این رو پس از دریافت گزارش واردات و مصرف کشور از سامانه همتا، این انجمن طی نامه ای، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و دیگر دستگاه های ذیربط را از پیامدهای پیش روی بازار تلفن همراه آگاه ساخت. در آن نامه اعلام کردیم که این انجمن معتقد است تنظیم بازار و برنامه ریزی تأمین کالای موردنیاز کشور که به طور متوسط فرآیندی حدود ۵۰ روز از زمان سفارش گذاری تا مرحله آماده سازی و توزیع را داراست تنها با سفارش و تخصیص ارز منظم و ادامه دار و بدون وقفه امکان پذیر است. اما از اواسط اسفندماه با شیوع ویروس کرونا تا به امروز بخش عمده ای از تخصیص ارز بازرگانان این حوزه بی اعتبار و منقضی شده است. این در حالی است که حجم عمده ای از کالا در گمرکات کشور دپو شده است که به علت شرایط حاکم بر جامعه و فشارهای اقتصادی تحمیل شده بر کشور به واسطه شیوع بیماری کرونا و تحریم ها، تخصیص ارز جهت ترخیص این کالاها از گمرک صورت نگرفته است. این انجمن پیش بینی کرده بود درصورتی که توقف های متعدد و زمان بر در ثبت سفارش و تخصیص ارز به شیوه حاضر ادامه پیدا کند، با معضل بزرگ کمبود جهانی کالا و افزایش بی سابقه بیش از ۳۰ درصدی قیمت ها و تشنج دوباره در زنجیره عرضه و توزیع مواجه خواهیم شد.

حالا پس از گذشت دو هفته شرایط از آنچه که تصور می شد نیز بحرانی تر شده است. ادامه تعطیلی مراکز آموزشی و به طبع آن تمرکز بر آموزش آنلاین و البته معرفی برنامه کاربردی شاد برای استفاده آموزشی دانش آموزان، تقاضای موبایل را در بازار افزایش داده است. لازم به توضیح است از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا نیمه ی اردیبهشت ماه تنها ۷۰۰ هزار دستگاه موبایل وارد کشور شده در حالی که مصرف ماهانه کشور یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه است. از این رو میزان موبایل وارد شده در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۹ پاسخگوی تقاضای ایجاد شده در بازار نیست و همین موضوع باعث التهاب در بازار شده است. در مجموع عواملی همچون کمبود جهانی کالا به دلیل کرونا، بالا رفتن نرخ ارز، بسته شدن مرزها و محدودیت های ترانزیتی برای واردات کالا و معرفی اپلیکیشن شاد منجر به ایجاد عدم اطمینان بازار برای تامین محصولات در آینده شده که در نهایت تمام این عوامل تعادل بین عرضه و تقاضا را بر هم زده است. اینک ما با سیل عظیمی از تقاضا در بازار مواجه شده ایم. کالا در سطح عرضه به حداقل رسیده است. قیمت ارز افزایش یافته و تخصیص ارز به واردات موبایل داده نمی شود و از همه مهم تر احتمال از سرگرفتن قاچاق با سوء استفاده از رویه مسافری به بهانه عدم تامین کالا توسط واردکنندگان، تهدیدی جدی است که باید چاره ای برای آن اندیشیده شود. طبق گزارش های دریافتی از سامانه همتا، مصرف سالانه موبایل بطور متوسط در کشور در حدود ۱۴ میلیون دستگاه با ارزش میانگین ۱۵۰ دلار است و در شرایط جدید به ویژه دوران کرونا و پساکرونا در حوزه های آموزش آنلاین، ارتباطات و جلسات، فرآیندهای خرید مجازی و حتی پزشکی (ویزیت بیماران) و امور بانکی، به عنوان مؤثرترین ابزار ارتباطی موردنیاز عموم مردم کشور است. از این رو با توجه به شرایط حاکم بر کشور و نیاز جامعه به این وسیله کاربردی، از تمام دستگاه های ذیربط همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و بانک مرکزی درخواست داریم تا نسبت به تخصیص ارز مورد نیاز جهت واردات موبایل اقدام و فرایند ثبت سفارش و ترخیص را تسریع کنند. در این صورت می توان امیدوار بود که التهابات در بازار موبایل فروکش کرده و در نهایت مصرف کننده نهایی می تواند در این شرایط نا مناسب اقتصادی، موبایل را با قیمت واقعی خود خریداری کند. در غیر این صورت فشارها به مصرف کننده و صنوف فعال در حوزه تلفن همراه بیش از پیش خواهد شد و باید در آینده ای نزدیک شاهد افزایش نامتعارف قیمت موبایل، تعطیلی کسب و کارها و تعدیل ۱۰۰ ها هزار نفر شاغل در صنعت موبایل کشور باشیم.”

, , , , , , , , , , ,

مشاغل اسیب دیده باورود بیماری کرونابه کشور

 آثار شیوع کرونا بر اشتغال

به گزارش از مجله دانستنی اقتصاد و خبرگزاری ایرنا :شیوع ویروس مرموز کرونا در مدت‌زمان بسیار کوتاهی به‌ یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم تبدیل شده است. درکنار بخش اعظمی از محتوای منتشرشده در قالب توصیه‌های بهداشتی، آمار و ارقام مبتلایان و اطلاع‌رسانی درباره نحوه مقابله با ابتلا و نحوه مواجهه با مبتلایان به این ویروس بررسی تبعات سیاسی، اقتصادی و امنیتی ناشی از گسترش این بیماری نیز برای سیاستگذاری بسیار مهم و ضروری است. در گزارش پیش‌رو به بررسی فعالیت‌ها و مشاغلی پرداخته‌ایم که بیشترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا تجربه کرده‌اند. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد درمورد میزان تحت‌تاثیر قرار گرفتن بخش‌های اقتصادی از ویروس کرونا، بخش خدمات با توجه به کاربر بودن و داشتن بالاترین سهم در تولید ناخالص داخلی ایران (حدود ۵۰‌درصد)، بیشترین آسیب را از ویروس کرونا دیده و خواهد دید. در این بخش گرچه برخی فعالیت‌ها با گسترش ویروس کرونا ازجمله فعالیت‌های عرضه‌کننده محصولات بهداشتی، شوینده و سلولزی و در مواردی میوه‌فروشی و عطاری رشد داشته‌اند، اما با توجه به سهم ناچیز آنها از ارزش افزوده و اشتغال، به نظر نمی‌رسد این گروه کوچک فعالیت‌ها بتوانند تاثیر منفی سایر فعالیت‌ها بر رشد تولید ناخالص داخلی ایران و همچنین اشتغال پس از گسترش ویروس کرونا را خنثی کنند. در بخش صنعت گرچه این بخش نسبت به بخش خدمات آسیب کمتری از کرونا دیده است، اما نسبت به شوک‌های متفاوت مانند شوک‌های مثبت و منفی نفتی، شوک‌های سطح کلان اقتصاد، چالش‌های تامین مالی و سایر شوک‌های برون‌زا نوسانات بیشتری را تجربه کرده و انتظار می‌رود بخش صنعت نیز در سال ۱۳۹۹ با رشد منفی مواجه باشد. همچنین تاثیر کرونا بر بخش کشاورزی شاید چندان قابل توجه نباشد و این بخش در سال جاری نیز هم تولید و هم اشتغال خود را حفظ کند.درخصوص تاثیر شرایط جدید بر وضعیت اشتغال و کسب‌وکار، دولت در قالب یک طرح پژوهشی، حدود ۵۰ عنوان شغل در زیربخش‌های اقتصادی و صنوف تولیدی و خدماتی را به‌عنوان فعالیت‌ها و مشاغل آسیب‌دیده از ویروس کرونا منتشر کرده که این ۵۰‌عنوان شغلی در قالب ۱۰‌رسته فعالیت اصلی دسته‌بندی و مقرر شده تسهیلات ۷۵ هزار میلیارد تومانی برای حفظ اشتغال و تولید به این واحدها اختصاص یابد.نتایج بررسی‌ها از وضعیت ۵۰‌عنوان فعالیت خدماتی و تولیدی آسیب‌پذیر که دولت آنها را مشمول دریافت تسهیلات کرده، نشان می‌دهد این مشاغل و فعالیت‌ها که بیش از ۸/۴ میلیون نفر شاغل (معادل ۲۰.۶ درصد از اشتغال کشور) را در‌برمی‌گیرند، عمدتا مربوط به مشاغل رسمی بوده و مشاغل غیررسمی را شامل نمی‌شود. نتایج گزارش حاضر نشان می‌دهد دولت درحالی این ۵۰‌عنوان فعالیت را به‌عنوان فعالیت‌های آسیب‌پذیر از ویروس کرونا معرفی کرده که در مشاغل غیررسمی حدود چهار میلیون نفر مشغول فعالیتند که حداقل دو میلیون نفر از آنان فاقد بیمه و کمترین حقوق شغلی و معیشتی حداقلی هستند. اما نکته نگران‌کننده اینکه، این افراد مشمول هیچ کدام از تسهیلات و بسته‌های حمایتی دولت نمی‌شوند. گرچه این فعالیت‌ها طیف مختلفی از فعالیت‌ها همچون تراکت‌پخش‌کن‌ها، دستفروشان لباس، کفش، پیراهن، شلوار، جوراب، گل، فال حافظ، خوراکی، مواد آشامیدنی در مترو و کنار خیابان، مشاغل اینترنتی، شغل در منزل و‌… می‌شود، اما در گزارش حاضر به جهت نبود اطلاعات آماری، از عنوان کلی مشاغل غیررسمی استفاده شده است.

۵۰ شغل موردحمایت دولت در شرایط کرونایی

هیات دولت اخیرا طی مصوبه‌ای ۱۰ رسته شغلی را در ردیف مشاغل بسیار آسیب‌دیده ناشی از شیوع ویروس کرونا معرفی کرده که قرار است به‌شرط حفظ اشتغال یک بسته تسهیلات بانکی ۷۵ هزار میلیارد تومانی به آنها اعطا شود. طبق داده‌های آماری منتشرشده از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، در زیربخش‌های این صنوف تولیدی و خدماتی آسیب‌دیده از ویروس کرونا، لیست ۵۰ کسب‌وکار وجود دارد که بیش از ۴.۸ میلیون نفر در آن مجموعه‌های تولیدی مشغول فعالیت هستند. قبل از اینکه در مورد لیست و عناوین این مشاغل بحث شود، لازم است درخصوص آخرین وضعیت کلی کار و اشتغال کشور صحبت به میان آید.طبق آخرین داده‌های آماری که مرکز آمار ایران منتشر کرده، در پایان زمستان سال ۱۳۹۸ نرخ بیکاری کشور به ۱۰.۶ درصد رسیده که نسبت به پاییز ۱۳۹۸ این نرخ بدون تغییر بوده است. همچنین طبق این داده‌های آماری، در زمستان ۹۸ از ۶۱ میلیون و ۹۱۶ هزار نفر جمعیت ۱۵ساله و بیشتر کشور، ۳۵ میلیون و ۶۹۲ هزار نفر (معادل ۵۷.۶ درصد) غیرفعال و ۲۶ میلیون و ۲۲۴ هزار نفر (۴۲.۴ درصد) فعال هستند. علاوه‌بر این، از مجموع ۲۶ میلیون و ۲۲۴ هزار نفر جمعیت فعال کشور، ۲۳.۴ میلیون نفر شاغل و ۲.۸ میلیون نفر نیز بیکار هستند.درمورد بخش‌های اقتصادی نیز طبق داده‌های مرکز آمار ایران در زمستان سال گذشته از مجموع ۲۳.۴ میلیون شاغل کشور، ۳.۷ میلیون نفر (۱۵.۶ درصد) در بخش کشاورزی، ۷.۴ میلیون نفر در بخش صنعتی (۳۱.۷ درصد) و ۱۲.۳ میلیون نفر نیز در بخش خدمات مشغول فعالیت هستند.با توجه به اینکه ویروس کرونا در ماه پایانی زمستان ۹۸ وارد ایران شده و شوربختانه یا خوشبختانه فعالیت‌های اقتصادی تا روزهای پایانی سال تقریبا فعال بودند، تصور اولیه این بود که تعداد شاغلان کشور نمی‌تواند کاهش قابل‌توجهی داشته باشد. در این زمینه بررسی داده‌های آماری نشان می‌دهد در زمستان سال ۹۸ تعداد شاغلان کشور نسبت به پاییز ۹۸ حدود یک‌میلیون و ۱۲هزار نفر کاهش پیداکرده که این میزان حدود ۴۰۳هزار نفر بیش از تعداد شاغلانی است که در زمستان ۹۷ به‌واسطه تعطیلی فصلی برخی فعالیت‌ها همچون کشاورزی و غیره کاهش پیدا کرده بود. بررسی تعداد شاغلان در بخش‌های سه‌گانه اقتصادی نیز نشان می‌دهد طی زمستان سال گذشته تعداد شاغلان نسبت به پاییز در بخش کشاورزی کاهش ۵۳۵ هزارنفری، در بخش صنعت کاهش ۶۰۱ هزار نفری و در بخش خدمات نیز افزایش ۱۲۴ هزار نفری داشته است. بر این اساس گرچه تعداد شاغلان کشور در زمستان ۹۸ نسبت به پاییز به‌طور قابل‌توجهی (یک‌میلیون و ۱۲ هزار نفر) کاهش پیداکرده، اما هنوز آثار شیوع ویروس کرونا که عمدتا مربوط به بخش خدمات است، در آمارها منعکس نشده است. البته این مساله به معنی عدم تأثیرگذاری ویروس کرونا بر فعالیت‌های اقتصادی و به‌ویژه بر بخش خدمات نیست و آمارهای جدید قطعا ارقام قابل‌تاملی از کاهش تعداد شاغلان در پایان بهار به نمایش خواهند گذاشت.

اما در کنار مرور نماگرهای کلی اشتغال و سهم بخش‌های اقتصادی از اشتغال، بررسی وضعیت تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۳۹۸ نیز نشان می‌دهد در پایان ۹ماهه سال گذشته (آخرین آمار رسمی) رشد محصول ناخالص داخلی با نفت به منفی ۷.۶ درصد رسیده است. بر اساس این آمار، در ۹ماهه سال گذشته بخش استخراج نفت و گاز طبیعی رشد منفی ۳۷ درصدی، گروه کشاورزی رشد ۳.۲ درصدی، گروه صنعت رشد منفی ۲.۳ درصدی، گروه ساختمان رشد مثبت ۹.۶ درصدی و بخش خدمات نیز رشد منفی ۰.۲ درصد را تجربه کرده‌اند؛ اما مرکز آمار ایران در روزهای پایانی اسفند نیز طی گزارشی پیش‌بینی کرده است رشد اقتصادی سال ۹۸ با نفت ۷.۲- درصد و بدون نفت صفر درصد خواهد بود.این رشد منفی خود به‌اندازه کافی وضعیت نگران‌کننده تولید کشور را نشان می‌دهد. در مورد سال ۱۳۹۹ نیز اگرچه برای قبل از شیوع ویروس کرونا پیش‌بینی رشد نزدیک به صفر (مثبت ۰۶/۰ درصدی) شده است؛ با‌وجود این، گسترش ویروس کرونا تولید کشور را از هر دو سمت عرضه و تقاضا با شوک منفی مواجه خواهد کرد.در سمت تقاضا بسیاری از فعالیت‌ها با کاهش تقاضا مواجه شده‌اند و از ناحیه شوک منفی تقاضا دسته فعالیت‌های بسیاری در اقتصاد ایران با آسیب‌های جدی مواجه شده و بعضا تا آستانه تعطیلی پیش رفته‌اند. فعالیت‌های اقتصادی مربوط به اصناف مواد غذایی ازجمله رستوران‌ها، تالارها، طباخی‌ها، باغ‌تالارها، سفره‌خانه‌ها، کافی‌شاپ‌ها و… با کاهش فروش محصولات در بازه ۵۰ تا ۹۰ درصدی مواجه و حتی در مواردی تعطیل ‌شده‌اند.گروه فعالیت‌های مرتبط با حوزه گردشگری مشتمل‌بر تامین جا، غذ و آشامیدنی‌ها بیشترین آسیب را دیده‌اند و با هدف پیشگیری از شیوع ویروس اغلب هتل‌ها و سایر مراکز اقامتی و فعالیت‌های زیرمجموعه آنها تعطیل شده‌اند. گروه حمل‌ونقل بر اساس اظهارنظر صنوف با کاهش حداقل ۵۰درصدی عرضه انواع خدمات مواجه شده‌اند. گروه فعالیت‌های فرهنگی شامل سالن‌های تئاتر و نمایش، باشگاه‌های ورزشی، موزه‌ها، ساختمان‌ها و اماکن تاریخی، کتابخانه‌ها، شهربازی‌ها و سایر فعالیت‌های سرگرمی و تفریحی طبقه‌بندی‌نشده نیز به‌طور کامل تعطیل و با کاهش درآمد ۱۰۰درصدی مواجه شده‌اند. گروه فعالیت‌های آموزشی شامل مدارس، مهدکودک‌ها، دانشگاه‌ها و سایر فعالیت‌های آموزشی نیز به‌طور کامل به تعطیلی کشیده‌اند. گروه پوشاک در همه زیرگروه‌ها نیز با کاهش تقاضا مواجه شده و بنا بر اظهارنظر صنوف تا قبل از عید سال ۱۳۹۹ همه تولیدات با کاهش فروش حداقل ۵۰ درصدی مواجه شده‌اند. فعالیت‌های دیگر مانند آجیل، خشکبار و سایر محصولات خوراکی و تولید شیرینی، بیسکویت و کیک نیز تا قبل از عید کاهشی بیش از ۵۰ درصدی فروش را تجربه کرده‌اند، آن‌هم در شرایطی که در عید نوروز با برگزار نشدن مراسم عید، علاوه‌بر کاهش فروش، حتی احتمال خسارت بیشتر ناشی از پیش‌بینی فروش بالا و خرید مواد اولیه فاسدشدنی به مقدار زیاد نیز وجود دارد.گروه فعالیت‌هایی مانند آرایشگاه‌های زنانه و مردانه، شست‌وشو و خشکشویی، فعالیت گرمابه، سالن‌های سونا و ماساژ، فعالیت‌های مربوط به نظافت ساختمان و نظافت صنعتی و مکانیکی‌ها و تعمیرکاران خودرو نیز با کاهش تقاضای بیش از ۵۰ درصد مواجه شده و در برخی موارد نیز تعطیل ‌شده‌اند. همچنین کشورهای همسایه مانند عراق، ترکیه، کویت، پاکستان و ترکمنستان محدودیت‌های تردد ایجاد کرده‌اند که این محدودیت‌های تردد و در برخی موارد بسته شدن مرزهای تجارت با کشورهای همسایه، حجم تقاضا را محدودتر کرده است. این موضوع به معنای کاهش (ولو کوتاه‌مدت) تقاضا برای صادرات کشور ما بوده و علاوه‌بر تقویت شوک منفی تقاضا، به محدود شدن بیشتر ارزآوری کشور می‌انجامد. همچنین کسب‌وکارهای آنلاین و استارتاپ‌ها به‌ویژه استارتاپ‌های حمل‌ونقلی و فعالیت‌های خدماتی تامین غذا از شیوع همه‌گیر ویروس کرونا آسیب دیده‌اند. برای مثال علی‌بابا، اسنپ، تخفیفان، نت‌برگ، چیلیوری، الوپیک، تی‌تکس و بسیاری از کسب‌وکارهای آنلاین که در حوزه حمل‌ونقل، غذا، سفر و گردشگری، گل‌وگیاه، مسکن و تبلیغات فعال بوده‌اند، با کاهش فروش مواجه شده‌اند. درمقابل برخی کسب‌وکارهای اینترنتی که عمدتا در حوزه بازار آنلاین کالاهای سوپرمارکتی و فیلم فعال بوده‌اند، با رشد تعداد مشتری و فروش مواجه شده‌اند. در این زمینه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی ۵۰ کسب‌وکار را که در قالب ۱۰ رسته قابل‌طبقه‌بندی است ارائه داده که این کسب‌وکارها بیشترین آسیب را از شرایط موجود دیده‌اند.طبق آنچه از داده‌های ارائه‌شده وزارت کار قابل‌استخراج و در جدول شماره یک ارائه‌شده، ملاحظه می‌شود که این کسب‌وکارها درمجموع چهار میلیون و ۸۴۱ هزار و ۲۸۵ نفر شاغل دارند. بر این اساس با در نظر گرفتن تعداد کل شاغلان کشور که در پایان زمستان سال ۱۳۹۸ حدود ۲۳ میلیون و ۴۳۵ هزار نفر بوده، ۵۰ عنوان شغلی که در جدول یک آمده، معادل ۶/۲۰ درصد از کل شاغلان کشور را دربر می‌گیرد. کاهش فعالیت این کسب‌وکارها می‌تواند منجر به بحران بیکاری شده و رفاه خانوارهای زیادی را تحت‌تاثیر قرار دهد.

حداقل ۲ میلیون شاغل؛ خارج از حمایت دولت

گاهی در ادبیات اقتصادی عناوینی چون اشتغال غیررسمی، اشتغال زیرزمینی و پنهان به گروهی از مشاغل و شاغلان آن اطلاق می‌شود، اما حقیقت امر این است که هیچ تعریف مشخص و واحدی برای آنها نه در کشور ما و نه در کشور‌های دیگر نیز وجود ندارد و عموما در سخنرانی‌ها، آمار‌ها و مقالات در ابتدا مقصود پژوهشگر از عناوین بالا گفته شده و بعد بررسی آن انجام می‌شود. به‌صورت کلی اشتغال غیررسمی زاییده اقتصاد غیررسمی و احتمالا قوانین ناکارآمد دولتی بوده و میزان آن در هر کشوری به درجه توسعه‌یافتگی آن مرتبط ‌است، به‌طوری‌که سهم شاغلان این بخش (بدون درنظر گرفتن بخش کشاورزی) به صورت میانگین در کشور‌های مختلف بین ۲۰ تا ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی بوده، پس واضح است که برخلاف بار منفی واژه، این بخش نقش مهمی در ایجاد تولید، اشتغال و کاهش فقر داشته و همچنان خواهد داشت. بررسی‌های میدانی و البته دانشگاهی نشان داده که این بخش در دوران رکود و تعطیلی فعالیت‌های تولیدی و بنگاهی بزرگ و بزرگ‌تر خواهد شد، چراکه نیروی کار بیکارشده این بنگاه‌ها و همچنین نیروهایی که به‌تازگی وارد پروسه یافتن کار در بازار کار شده‌اند، برای فرار از پیامد‌های بیکاری به‌سمت مشاغل غیررسمی هدایت شده و متاسفانه مجبور به تن دادن به هر بی‌قانونی برای صاحبکار خود خواهند شد.مطابق تصمیم اتخاذشده در پانزدهمین کنفرانس آمارشناسان کار، اشتغال غیررسمی چنین تعریف شد: «اشتغال غیررسمی عبارت است از تمام شغل‌ها در بنگاه‌های غیررسمی یا تمام افرادی که طی یک دوره مرجع معین حداقل در یک بنگاه غیررسمی شاغل بوده صرف‌نظر از وضع شغلی و یا اینکه شغل موردنظر او شغل اصلی یا شغل دوم او بوده است.» بنگاه در اینجا به مفهوم وسیعی به‌کار رفته و شامل هر واحد تولید کالا و خدمت برای فروش یا مبادله است، لذا نه‌تنها تمام واحدهای تولید دارای نیروی کار را دربر می‌گیرد، بلکه واحدهای خوداشتغال و مستقل که به‌صورت تنها یا با کمک اعضای خانوار و بدون مزد اداره می‌شوند را نیز شامل می‌شود، بنابراین شامل تمام تراکت‌پخش‌کن‌ها، دستفروشان لباس، کفش، پیراهن، شلوار، جوراب، گل، فال حافظ، خوراکی، مواد آشامیدنی در مترو و کنار خیابان، منشی مطب‌ها، مشاغل اینترنتی، کار در منزل و… نیز می‌شود که صاحبان این مشاغل قطعا برای فرار از پیامدهای بیکاری به این سمت هدایت شده‌اند. اما برآورد آماری این مشاغل در هر کشوری به‌خصوص کشور ما به‌دلیل ‌گستردگی و تنوع و همچنین کوتاه‌مدت بودن آنها بسیار سخت است. با این حال اگر براساس تعاریف گفته‌شده بپذیریم که شاغلان غیررسمی، نیروی کار‌ی هستند که از حداقل‌های قانونی مانند قرارداد یا حکم کارگزینی، پرداخت بیمه بازنشستگی و درمان و استفاده از حمایت‌های فرزندآوری محروم هستند، می‌توانیم بر اساس کسر و انکسار شاغلان و بیمه‌شده‌ها برآوردی ۱۰میلیونی از بخش غیررسمی اقتصاد ایران داشته باشیم.ا‌لبته هرچند گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان‌دهنده افزایش ۱۰درصدی شاغلان بیمه‌شده طی سال‌های ۸۴ تا ۹۵ ‌است و روند بیمه شدن شاغلان غیررسمی را مثبت نشان می‌دهد، اما همچنان این نکته را نیز تایید می‌کند که ‌از هر ۷۰۰ هزار شغل ایجادشده در سال به‌طور میانگین بین ۳۰ تا ۵۰ درصد آن در مشاغل غیررسمی بوده است. ‌علاوه‌بر این، برآورد‌های دیگر حضور هفت میلیون نیروی کار بیمه‌نشده را به طور قطع تایید می‌کنند و از احتمال وجود بیش از سه میلیون نیروی کاری که حتی حداقلی‌ترین قوانین کار را ندارند، خبر می‌دهند. بزرگ بودن مشاغل غیررسمی علاوه بر اینکه نشان می‌دهد بخشی از اقتصاد کشور، حقوق نیروی کار را نادیده گرفته، این نکته را نیز تایید می‌کند که شناسایی آنها کار سختی خواهد بود.

شاغلان غیررسمی شامل کدام بسته حمایتی میشوند

شناسایی شاغلان غیررسمی از آنجایی ضرورت پیدا می‌کند که در چنین بحرانی مثل کرونا مشخص نیست آنها مشمول کدام بسته حمایتی دولت بوده و درواقع اشتغال آنها چگونه حفظ یا حمایت می‌شود. در حال حاضر بسته چهارم دولت برای حمایت از اشتغال در شرایط کرونایی، اختصاص پنج‌هزار میلیارد تومان اعتبار به صندوق بیمه بیکاری برای حمایت از کارگران آسیب‌دیده از کروناست. براساس این مصوبه دولت، مقرر شده این تسهیلات برای بازگشت شاغلان بیکارشده به محل کار و پرداخت بیمه بیکاری اختصاص داده شود. براساس این مصوبه، گرچه طبق قانون، مقرری بیمه بیکاری به کسانی تعلق می‌گیرد که حداقل یک سال سابقه کار داشته باشند، ولی در شرایط حاضر این محدودیت برداشته شده و کارگری که سه تا چهار ماه سابقه کار داشته و به‌دلیل کرونا کارش را از دست داده باشد هم می‌تواند درخواست بیمه بیکاری بدهد و از منابع تخصیص داده‌شده استفاده کند. براساس آنچه در سامانه «ثبت درخواست بیمه بیکاری» سازمان تامین اجتماعی شرح داده شده، کارگران بیکارشده بدون مراجعه حضوری می‌توانند در این سامانه ثبت‌نام کنند.طبق آمارهای اعلام‌شده، تاکنون ۷۰هزار کارگر در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند که در مرحله بعدی براساس گزارش صنوف و بررسی مدارک، بیمه بیکاری به این افراد پرداخته خواهد شد. اما نکته مهم درمورد این بسته همانطور که گفته شد، ‌آمار بالای بیمه‌نشدگان است. بررسی داده‌های آماری نشان می‌دهد از مجموع ۲۴ میلیون و ۴۴۶ هزار شاغل کشور در پاییز سال ۹۸ (فصل قبل از شیوع کرونا) تعداد ۱۷ میلیون و ۴۴۸ هزار نفر در ۱۸ صندوق بازنشستگی کشور دارای بیمه بوده و نزدیک به هفت میلیون نفر از شاغلان کشور فاقد بیمه هستند.با لحاظ اینکه نزدیک به پنج میلیون نفر از شاغلان بدون بیمه کشور در مناطق روستایی هستند که به‌واسطه اشتغال در بخش کشاورزی شاید دغدغه کمتری در مورد بیمه داشته باشند، با این حساب نزدیک به دو میلیون نفر از شاغلان کشور در مناطق شهری فاقد بیمه هستند که به نظر می‌رسد اغلب این افراد در مشاغل غیررسمی فعالیت می‌کنند و این روزها با شیوع ویروس کرونا بسیاری از آنها شغل خود را برای مدتی از دست داده‌اند. بر این اساس تعداد چشمگیری از شاغلان بخش غیررسمی از تسهیلات پنج‌هزار میلیارد تومانی بیمه بیکاری محروم شده و برای تامین معیشت در شرایط فعلی دچار مشکلات زیادی خواهند بود و همچنین در بسته حمایتی ۷۵ هزار میلیارد تومانی دولت نیز به رسمیت شناخته نشده‌اند. مجموعه موارد گفته‌شده شناسایی این افراد را ضروری می‌کند.

, , , , , , , , , , , ,

افزایش نرخ کالای اساسی در بازار

قیمت کالاهای اساسی افزایش یافت

به گزارش مجله دانستنی اقتصاد وبه نقل از گزارش خبرگزاری مهر :از ابتدای شیوع کرونا، روند افزایش قیمت را در برخی از اقلام خوراکی و حتی لوازم خانگی شاهد هستیم، امری که با توجه به آغاز ماه رمضان سبب نگرانی مردم شده است.در شرایطی که کرونا سبب خانه نشینی بسیاری از مردم شده و توان و حجم خرید هم پایین آمده، می طلبد که روند نظارت بر بازار با شدت بیشتری ادامه یابد.خبرگزاری ذکرشده گفت: قیمت اقلام از چند روز گذشته که برای خرید مراجعه کرده ام تا امروز افزایش چشمگیری یافته است.تغییراتی قیمتی که از ابتدای اسفندماه تا فروردین داشتیم از چند پارامتر متأثر است که شامل افزایش قیمت ارز، بیماری کرونا، توقف صادرات، واردات و عدم ترخیص کالا و همچنین بسته شدن برخی از مشاغل و مصارف است.افزایش قیمت قند و شکر که از دی ماه سال گذشته آغاز شده بود، همچنان ادامه دارد. شکر بخش صنوف که ارز چهار و ۲۰۰ تومان را دریافت می کرد به دلیل پیوستن به ارز نیمایی دچار افزایش قیمت شده و همین امر بر اقلام مصرفی و عمومی که ضریب حجمی متفاوتی از شکر دارند، مانند بیسکویت، کیک، نوشابه و غیره تأثیر گذاشته است که قبلا گفته شده بود کمبودی در قند و شکر وجود نداردوهزار و ۲۱۴ تن سهمیه شکر تنظیم بازار در ماه گذشته به استان اختصاص یافت که تنظیم بازار ما هم ماهیانه چهار تن شکر است.شکری که هم اکنون در گرگان عرضه می شود بسته بندی بوده و در شهرستان ها هم اعلام شده که در قالب یک کیلویی بسته بندی شده تا انحراف کمتری داشته باشد.در روغن نباتی به دلیل اینکه تخصیص ارز به موقع انجام شد و قابلیت ذخیره سازی بالایی هم در کشور و هم در استان وجود دارد، دغدغه ای در این مورد نداریم.

 

افزایش قیمت حبوبات

در زمینه حبوبات به دلیل اینکه وابستگی وارداتی وجود دارد، افزایش قیمت را شاهد بودیم. قیمت لوبیا چیتی از ۱۴ هزار تومان به ۲۳ هزار تومان رسیده که رشد ۵۴ درصدی داشته و قیمت عدس هم با ۶۴ درصد افزایش از ۱۴ هزار تومان به ۲۳ هزار تومان رسیده است.هر کیلو نخود هم از ۱۰ هزار تومان به ۱۱ هزار تومان رسیده که ۱۰ درصد افزایش قیمت را شاهد بودیم.به دلیل شیوع کرونا، افزایش مصرفی در این کالاها صورت گرفت اما فرآیند تهیه و توزیع به گونه ای رقم خورد که افزایش قیمتی را شاهد نبودیم؛ هرچند که کارشناسان پیش بینی می کنند در ماه های آینده با افزایش قیمت در این بخش هم روبرو شویم.در حوزه لبنیات تغییر قیمت نداشتیم و حتی با توجه به کاهش قیمت شیر متصور هستیم که قیمت لبنیات را کمتر از این عدد هم ببینیم.در زمینه محصولات فولادی به توجه به روند کندشدن و توقف ساخت و سازها روند نزولی قیمت تا هفت درصد را هم در این بخش شاهد بودیم ولی در سیمان ثبات نسبی از اسفندماه تاکنون وجود داشته است.

افزایش قیمت میوه و تره بار

در حال حاضردر میادین میوه وتره بار قیمت سیب زمینی به دلیل اینکه محصول تازه چین و با کیفیت است شاهد افزایش قیمت از چهار هزار و ۲۰۰ به چهار هزار و ۵۰۰ هستیم.هر کیلو پیاز هم از ۱۰ هزار تومان به پنج هزار تومان رسیده و دلیل کاهش قیمت برداشت پیاز در مناطق گرمسیری است.در سیب و پرتقال و محصولات باغی با توجه به پایان فصل مصرف و کاهش ذخایر انبارها روند افزایش قیمت را شاهد هستیم.سیب اعم از سیب زرد و قرمز دماوندی با افزایش قیمت ۱۷ الی ۳۰ درصدی روبرو شده است.در پرتقال تامسون افزایش ۴۵ درصدی و در یافا افزایش ۵۴ درصدی اتفاق افتاد که این امر طبیعی است چون اکنون فصل این میوه ها نیست.قیمت برنج داخلی هم طی این مدت تا ۱۲ درصد افزایش یافته که دلیل آن وقفه در ترخیص برنج وارداتی بود.قیمت هر کیلو مرغ ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین شده بود که به ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان هم رسید.

افزایش جهشی قیمت در لوازم یدکی خودرو

به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد :مشاهدات میدانی در بازار نشان می‌دهد، اقلام پرمصرفی از جمله سرسیلندر، واشر سرسیلندر، دیسک صفحه کلاچ و سایر قطعات پرمصرف شاهد رشد ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت بوده‌اند. با افزایش قیمت بنزین، نظارت‌ها برای جلوگیری از افزایش قیمت در انواع کالاها تشدید شده، با این حال گویا بازار قطعات یدکی خودرو از این ماجرا مستثنی است، زیرا شهروندان شاهد افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت قطعات یدکی خودرو در بازار بوده‌اند. عمده فروشندگان قطعات خودرو معتقدند تشدید نظارتی در بازار قطعات خودرو وجود ندارد و هرکس بنا به سلیقه خود قطعات وارداتی را قیمت‌گذاری کرده و به فروش می‌رساند. در کنار این موضوع، شرکت‌های خودروساز نیز توانایی تامین تمام نیاز بازار را نداشته و همین موضوع عاملی می‌شود تا سوءاستفاده‌گران با عرضه قطعه بی‌کیفیت و جعل علامت برندها، مشتریان را با مشکل مواجه کنند.در این میان، بازار فروش روغن‌های تقلبی نیز داغ است، آن هم در حالی که بنا به گفته برخی مسوولان، عرضه روغن تقلبی در بازار مدیریت شده است. با این حال همچنان روغن بی‌کیفیت در بسته بندی‌های معتبر آن هم با قیمتی ارزان در بازار به فروش می‌رسد. این موضوع می‌تواند سبب بروز حوادث رانندگی و خرابی خودروها شود.علاوه‌بر این مسائل، خودروسازان چینی نیز فقط تمرکز بر فروش محصولات داشته و در عرضه قطعات به مشتریان خود کم‌کاری می‌کنند. مشتریان در این شرایط مجبورند با مشقت بسیار قطعات خودروهای چینی را آن هم با قیمت‌های بسیار بالا، خریداری کنند.

افزایش قیمتی در گوشت قرمز ومرغ

به نقل از بازاراقتصاد انلاین :امروز (دوشنبه) قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی شقه بین ۹۵ هزار تا ۱۱۰ هزار تومان، گوشت گوساله مخلوط بین ۸۵ هزار تا ۹۵ هزار و ۸۰۰ تومان، گوشت مرغ بین ۱۳ هزار تا ۱۴ هزار تومان، هر شانه ۳۰ تایی تخم مرغ بین ۱۹ هزار و ۵۰۰ تا ۲۲ هزارتومان و ماهی زنده قزل آلا ۳۴ هزارو ۵۰۰ تومان است.همچنین قیمت هر کیلوگرم گوشت راسته گوسفندی ۱۱۰ تا ۱۱۵ هزار تومان، ران گوسفندی بین ۱۲۰ تا ۱۲۶ هزارتومان عرضه می شود.قیمت هر دست جگر گوسفندی بین ۹۵ هزار تا ۱۰۵ هزار و ۸۰۰ تومان، جگر گوساله بین ۷۵ هزار تا۷۶ هزار و ۸۰۰ تومان، زبان گوساله با دور ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان، شتر مرغ بین ۱۰۵ تا ۱۱۸ هزار تومان و بوقلمون ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش می رسد.قیمت هر کیلوگرم دام زنده گوسفندی بین ۴۰ تا ۴۳ هزارتومان و دام زنده گوساله بین ۳۰ هزار تا ۳۳ هزارتومان شده است.گفته های حاکی از آن است که در یک هفته اخیر قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی و گوساله نزدیک ۱۰ هزارتومان و دام زنده گوسفندی حدود هفت هزارتومان افزایش یافته است.این درحالیست که قیمت مصوب هر کیلوگرم مرغ تازه ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان، هر کیلو تخم مرغ ۸ هزار و ۹۰۰ تومان، گوشت گوسفندی مخلوط بین ۷۵ هزار و ۳۰۰ تا ۸۷ هزار و ۸۰۰ تومان، گوشت گوساله مخلوط ۶۲ هزار و ۳۰۰ تا ۷۳ هزار و ۳۰۰ تومان است.همچنین نرخ هر کیلوگرم مرغ زنده هشت هزار و ۵۵۰ تومان گوسفند زنده ۳۶ هزار تا ۴۰ هزارتومان و گوساله زنده ۲۷ هزار تا ۲۹ هزار و ۷۰۰ تومان و جوجه یک روزه دو هزارو ۵۵۰ تومان است.

مشاهدات نشان می دهد که کالا به اندازه کافی در بازار وجود دارد اما قدرت خرید مردم بسیار پایین آمده و در زمینه افزایش قیمت ها، واسطه ها، هزینه های جانبی و دست های پنهانی نقش به سزایی دارند که باید نظارت بیشتری اتفاق بیفتد.

, , , , , , , , ,

بانک ها ملزم به حذف سود و جریمه تسهیلات گیرندگان میشود.

تصویب کلیات طرح الزام بانک‌ها

به گزارش مجله دانستنی اقتصاد وبه نقل از روزنامه دنیای اقتصاد : نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز به کلیات طرحی رای دادند که در صورت تصویب نهایی بانک‌ها ملزم به حذف سود و جریمه بدهی تسهیلات گیرندگان می‌شوند؛ طرحی که به‌دنبال حذف نرخ سود مرکب است. دولتی‌ها هم موافقت خود را با این طرح اعلام کرده‌اند.البته رئیس کل بانک مرکزی که دیروز به‌عنوان نماینده دولت در موافقت با این طرح سخن گفت، تاکید کرد که اگر همین متن مصوب کمیسیون اقتصادی در صحن النی مجلس تصویب شود ما با آن موافقیم.وی با بیان اینکه با این طرح مشکل ۲۱۰ هزار بنگاه دار را حل می شود افزود: در این طرح سقف مجاز برای برخورداری از مزایای آن برای شخصیت حقیقی ۵۰۰ میلیون تومان است که شامل ۲۹ میلیون نفر می‌شود یعنی ۲۹ میلیون نفر در سیستم بانکی وام گرفته و با این طرح مشکل بدهی‌شان حل می‌شود.

به منظور حمایت از رونق تولید

بدهی های غیر جاری دریافت کنندگان تسهیلات ریالی از بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی، چنانچه تسهیلات گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سررسیده شده خود را تا پایان سال ۹۷ پرداخت نکرده‌اند، مانده بدهی خود را که مطابق ضوابط این ماده محاسبه شده حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۹۸ نقدا تسویه کنند کلیه بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی موظفند حسب تقاضای تسهیلات گیرنده در محاسبه مانده بدهی وی به ترتیب زیر عمل کنند:

۱- ملاک محاسبه بدهی متقاضیان مشمول این قانون قرارداد اولیه است در صورتی که قرارداد اولیه یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافق نامه، قرار داد جدید و یا اعطای تسهیلات جایگزین امهال شده باشد آخرین قرارداد و یا توافق نامه قبل از تاریخ ۱/۱/ ۱۳۹۳ «قرارداد ملاک محاسبه» تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری بر اساس آن انجام می‌شود.

تبصره: در خصوص دیون مربوط به تسهیلات اعطایی بعد از تاریخ ۱/۱/ ۱۳۹۳ ملاک محاسبه بر اساس این قانون اولین قرارداد بعد از تاریخ یاد شده می‌باشد.

۲- در صورتی که تسهیلات گیرنده بدهی خود را تا پایان بهمن ماه سال ۹۸ تسویه کند مانده بدهی وی به ترتیب زیر محاسبه می‌شود.

۱-۲ کل مبلغ بدهی ( اصل و سود قبل و بعد از سررسید ) که تسهیلات گیرنده به موجب « قرارداد ملاک محاسبه» تا تاریخ تسویه باید پرداخت نماید محاسبه می‌شود. بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی موظف است در محاسبه این مبلغ از فرمول ابلاغی بانک مرکزی و نرخ سود ساده و غیر مرکب مندرج در « قرارداد ملاک محاسبه» بدون لحاظ جریمه استفاده کند و پرداخت‌های مشتری و زمان‌ آنها را لحاظ کند.

۲-۲ وجوه پرداختی مشتری بعد از تاریخ « قرارداد ملاک محاسبه » حسب مورد بر اساس ضوابط ابلاغی بانک مرکزی از بدهی جزء (۱-۲) این بند کسر می‌شود. باقی مانده بدهی تسهیلات گیرنده است که برای استفاده از مزایای این قانون باید تا پایان بهمن ماه سال ۹۸ به بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی پرداخت کند. در صورت مازاد پرداختی توسط مشتری بانک مکلف است نسبت به استرداد مبالغ دریافتی مازاد پرداختی اقدام کند.

۳- سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این ماده واحده برای هر شخص حقوقی و حقیقی در کل شبکه بانکی به ترتیب ۲۰ میلیارد ریال و ۵ میلیارد ریال ( اصل مندرج در « قرارداد ملاک محاسبه » ) تعیین می‌شود قراردادهایی که اصل آنها بیشتر از مبالغ یاد شده باشد مشمول این قانون نخواهد بود.

۴- تسهیلاتی که بنا به نظر بانک مرکزی و در راستای ساماندهی بازار غیر متشکل پولی از موسسات غیر مجاز در حال تسویه به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی منتقل شده مشمول احکام این قانون بوده و در چارچوب ضوابط اجرایی که توسط بانک مرکزی تدوین خواهد شد تعیین تکلیف می‌شود.

۵- تسهیلات گیرندگان مشمول استفاده از ضوابط این قانون حداکثر تا پایان آبان ماه سال ۹۸ مهلت ارائه درخواست استفاده از مزایای این قانون را دارند و بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی مکلف است حداکثر ظرف ۲ ماه از زمان ارائه درخواست کسری مشتری مانده بدهی وی را به شیوه مذکور در اضلاع ( ۱-۲) و (۲-۲ ) بند دو ماده واحده محاسبه نموده و به وی اعلام کند.

تسهیلات گیرندگان موظف هستند حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۹۸ مانده بدهی را نقدا تسویه کنند.

۶- قراردادهای فروش و واگذاری دارایی‌های بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی و تسهیلات اعطایی ارزی اعم از منابع داخلی بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی و سایر منابع از شمول این قانون مستثنی هستند.

۷- بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجازند درصورتی که در نتیجه اجرای این بند متحمل زیان شوند بعد از تایید بانک مرکزی زیان مزبور را از سال ۹۹ به بعد به تدریج حداکثر ظرف مدت ۵ سال در صورت‌های مالی خود مستهلک نمایند.

۸- عدم اجرای این قانون توسط بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی استنکاف از قانون تلقی شده و با متخلفین مطابق ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/ ۴/ ۱۳۵۱ و با اصلاحات و الحاقات بعدی برخورد خواهد شد.

منبع :روزنامه دنیای اقتصاد