نوشته‌ها

,

قیمت ارزهای رایج – امروز ۱۶ تیر ۹۸

دانستنی آنلاین: آخرین قیمت دلار برای مشاهده قیمت لحظه ای دلار و دیگر ارز های خارجی در بازار، همچنین اطلاع از دیگر اخبار اقتصادی روز، به دانستنی آنلاین مراجعه کنید.
قیمت دلار ۱۶ تیر  ۹۸ – آخرین قیمت لحظه ای دلار و دیگر ارزهای خارجی ۱۶  تیر  ۹۸ در دانستنی آنلاین
نوع ارز
کد ارز
روز کاری قبل (۱۳۹۸/۰۴/۱۳)
هفتگی
ماهانه
خرید فروش خرید فروش خرید فروش
یورو EUR ۱۵۰,۲۶۹ ۱۴۶,۷۱۵ ۱۴۷,۰۶۷ ۱۴۷,۶۱۹ ۱۴۸,۲۸۶ ۱۴۸,۸۳۸
درهم امارات متحده عربی AED ۳۴,۱۱۱ ۳۵,۱۶۷ ۳۴,۳۰۴ ۳۵,۳۷۴ ۳۴,۷۲۲ ۳۵,۹۰۸
یوان چین CNY ۱۷,۶۲۰ ۱۹,۲۳۲ ۱۸,۱۸۱ ۱۹,۴۴۸ ۱۸,۴۶۱ ۱۹,۷۴۱
پوند انگلیس GBP ۱۵۷,۹۷۶ ۱۵۸,۸۹۶ ۱۶۰,۰۸۸ ۱۶۲,۹۸۴ ۱۶۱,۵۳۹ ۱۶۵,۲۵۸
فرانک سویس CHF ۱۲۶,۹۳۲ ۱۳۰,۰۳۰ ۱۲۷,۲۳۲ ۱۳۱,۴۳۶ ۱۲۸,۴۷۸ ۱۳۱,۹۱۸
کرون سوئد SEK ۱۲,۹۸۹ ۱۳,۵۲۶ ۱۲,۹۷۷ ۱۳,۷۲۸ ۱۳,۱۲۲ ۱۳,۸۸۲
کرون نروژ NOK ۱۳,۹۳۱ ۱۵,۰۵۰ ۱۴,۲۴۵ ۱۴,۸۸۶ ۱۴,۱۸۷ ۱۴,۹۷۰
روپیه هند INR ۱,۶۴۲ ۱,۹۴۰ ۱,۷۳۵ ۱,۹۴۲
یکصد ین ژاپن JPY ۱۱۹,۵۵۱ ۱۱۲,۵۵۲ ۱۱۹,۸۵۰ ۱۱۱,۶۳۸ ۱۲۱,۴۲۶
دلار آمریکا USD ۱۳۰,۹۷۸ ۱۲۷,۵۰۱ ۱۲۷,۹۳۵ ۱۲۸,۲۶۷ ۱۲۹,۰۴۷ ۱۳۰,۰۰۲
دلار کانادا CAD ۱۰۰,۱۲۲ ۱۰۱,۲۰۰ ۱۰۰,۰۴۶ ۱۰۱,۶۰۲ ۱۰۰,۶۶۲ ۱۰۲,۷۰۸
لیر ترکیه TRY ۲۳,۱۹۵ ۲۳,۷۰۷ ۲۳,۰۶۰ ۲۳,۵۰۰ ۲۳,۰۸۷ ۲۳,۶۲۴
روبل روسیه RUB ۲,۰۰۰ ۲,۰۳۱ ۱,۹۴۵ ۲,۱۲۱ ۱,۹۱۹ ۲,۱۳۵
یکصد دینار عراق IQD ۱۰,۱۳۶ ۱۱,۰۵۲ ۱۰,۳۰۰ ۱۱,۱۲۸ ۱۰,۴۹۱ ۱۱,۲۰۶
دلار استرالیا AUD ۸۹,۲۶۶ ۹۲,۳۳۶ ۸۸,۷۱۷ ۹۱,۲۵۷ ۸۹,۵۴۲ ۹۲,۱۶۲
یک هزار وون کره جنوبی KRW
منات آذربایجان AZN ۷۴,۲۰۴ ۷۷,۳۷۵ ۷۳,۶۳۹ ۷۶,۰۰۳ ۷۴,۵۰۴ ۷۶,۶۰۳
,

قیمت ارزهای رایج – امروز ۱۱ تیر ۹۸

دانستنی آنلاین: آخرین قیمت دلار برای مشاهده قیمت لحظه ای دلار و دیگر ارز های خارجی در بازار، همچنین اطلاع از دیگر اخبار اقتصادی روز، به دانستنی آنلاین مراجعه کنید.
قیمت دلار۱۱ تیر  ۹۸ – آخرین قیمت لحظه ای دلار و دیگر ارزهای خارجی ۱۱ تیر  ۹۸ در دانستنی آنلاین 
نوع ارز
کد ارز
هفتگی
ماهانه
خرید فروش خرید فروش خرید فروش
یورو EUR ۱۴۷,۵۹۹ ۱۵۰,۰۱۳ ۱۴۹,۰۷۱ ۱۴۹,۶۲۸ ۱۴۸,۹۵۲ ۱۴۹,۶۸۲
درهم امارات متحده عربی AED ۳۴,۳۹۷ ۳۵,۷۹۵ ۳۴,۷۰۳ ۳۵,۹۰۰ ۳۵,۰۰۸ ۳۶,۱۹۵
یوان چین CNY ۱۸,۷۶۶ ۱۹,۵۴۶ ۱۸,۲۴۸ ۱۹,۷۶۰ ۱۸,۶۴۵ ۱۹,۸۹۶
پوند انگلیس GBP ۱۶۱,۶۶۸ ۱۶۴,۴۵۴ ۱۶۲,۳۸۲ ۱۶۵,۳۲۳ ۱۶۲,۵۶۳ ۱۶۶,۷۲۷
فرانک سویس CHF ۱۲۸,۳۶۹ ۱۳۲,۰۰۰ ۱۲۹,۴۳۲ ۱۳۲,۸۲۲ ۱۲۹,۳۴۸ ۱۳۲,۵۷۴
کرون سوئد SEK ۱۳,۰۹۰ ۱۳,۵۶۸ ۱۳,۲۳۸ ۱۳,۸۱۳ ۱۳,۱۹۴ ۱۳,۹۸۵
کرون نروژ NOK ۱۴,۵۱۴ ۱۵,۰۸۶ ۱۴,۳۹۳ ۱۵,۰۵۵ ۱۴,۲۲۸ ۱۵,۱۱۲
روپیه هند INR ۱,۷۲۹ ۱,۹۰۰ ۱,۷۱۵ ۱,۹۷۹ ۱,۷۵۲ ۱,۹۵۳
یکصد ین ژاپن JPY ۱۱۴,۵۰۰ ۱۲۰,۶۶۶ ۱۱۱,۸۵۷ ۱۲۲,۰۵۲
دلار آمریکا USD ۱۲۷,۶۰۸ ۱۳۰,۰۴۵ ۱۲۸,۲۰۰ ۱۳۰,۳۲۰ ۱۲۹,۸۰۷ ۱۳۰,۹۴۹
دلار کانادا CAD ۹۹,۱۳۴ ۱۰۱,۶۶۶ ۱۰۱,۳۱۰ ۱۰۲,۹۲۵ ۱۰۱,۰۲۷ ۱۰۳,۲۳۳
لیر ترکیه TRY ۲۲,۹۲۳ ۲۳,۴۳۲ ۲۳,۱۲۳ ۲۳,۶۰۳ ۲۳,۱۶۴ ۲۳,۷۱۹
روبل روسیه RUB ۱,۹۲۶ ۲,۱۰۰ ۱,۹۶۲ ۲,۱۵۸ ۱,۹۲۶ ۲,۱۵۷
یکصد دینار عراق IQD ۱۰,۳۴۹ ۱۱,۲۵۰ ۱۰,۵۳۱ ۱۱,۲۹۳ ۱۰,۵۹۲ ۱۱,۳۰۳
دلار استرالیا AUD ۸۸,۷۶۷ ۹۱,۹۷۰ ۸۹,۹۴۵ ۹۲,۴۳۶ ۹۰,۰۳۲ ۹۲,۸۰۹
یک هزار وون کره جنوبی KRW
منات آذربایجان AZN ۷۳,۹۶۹ ۷۵,۹۷۷ ۷۴,۸۳۹ ۷۶,۶۶۸ ۷۵,۰۸۱ ۷۷,۱۸۸
,

قیمت ارزهای رایج – امروز ۱۰ تیر ۹۸

دانستنی آنلاین: آخرین قیمت دلار برای مشاهده قیمت لحظه ای دلار و دیگر ارز های خارجی در بازار، همچنین اطلاع از دیگر اخبار اقتصادی روز، به دانستنی آنلاین مراجعه کنید.
قیمت دلار۹ تیر  ۹۸ – آخرین قیمت لحظه ای دلار و دیگر ارزهای خارجی ۱۰ تیر  ۹۸ در دانستنی آنلاین 
نوع ارز
کد ارز
هفتگی
ماهانه
خرید فروش خرید فروش خرید فروش
یورو EUR ۱۴۷,۸۵۶ ۱۴۹,۳۷۱ ۱۴۹,۲۵۱ ۱۴۹,۷۵۳ ۱۴۹,۶۱۶ ۱۵۰,۴۱۶
درهم امارات متحده عربی AED ۳۴,۹۴۳ ۳۵,۶۹۰ ۳۴,۹۱۳ ۳۶,۰۱۵ ۳۵,۱۹۶ ۳۶,۳۸۹
یوان چین CNY ۱۸,۵۵۷ ۱۹,۵۰۰ ۱۸,۱۶۷ ۱۹,۸۱۸ ۱۸,۷۷۱ ۲۰,۰۲۰
پوند انگلیس GBP ۱۶۲,۰۷۵ ۱۶۵,۶۶۶ ۱۶۲,۶۶۷ ۱۶۵,۸۲۳ ۱۶۳,۲۸۸ ۱۶۷,۶۹۸
فرانک سویس CHF ۱۳۱,۴۵۱ ۱۳۳,۹۲۵ ۱۲۹,۷۴۵ ۱۳۲,۹۸۹ ۱۲۹,۷۴۸ ۱۳۲,۸۲۹
کرون سوئد SEK ۱۲,۹۱۷ ۱۴,۲۴۲ ۱۳,۲۶۳ ۱۳,۸۹۲ ۱۳,۲۴۵ ۱۴,۰۴۸
کرون نروژ NOK ۱۴,۴۰۱ ۱۴,۴۲۴ ۱۵,۱۴۵ ۱۴,۲۶۷ ۱۵,۱۴۳
روپیه هند INR ۱,۷۰۰ ۲,۰۲۰ ۱,۷۲۹ ۲,۰۰۵ ۱,۷۶۹ ۱,۹۶۹
یکصد ین ژاپن JPY ۱۱۵,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۱۱۲,۶۰۰ ۱۲۲,۰۳۶ ۱۱۲,۶۲۵ ۱۲۳,۲۷۴
دلار آمریکا USD ۱۲۹,۱۸۱ ۱۳۰,۲۶۵ ۱۲۸,۸۹۴ ۱۳۰,۷۵۸ ۱۳۰,۵۳۵ ۱۳۱,۶۶۵
دلار کانادا CAD ۱۰۲,۵۳۰ ۱۰۲,۶۹۷ ۱۰۱,۷۱۵ ۱۰۳,۳۰۷ ۱۰۱,۵۱۹ ۱۰۳,۶۹۶
لیر ترکیه TRY ۲۳,۱۰۶ ۲۳,۵۰۹ ۲۳,۱۳۹ ۲۳,۶۸۱ ۲۳,۱۸۵ ۲۳,۷۶۲
روبل روسیه RUB ۱,۹۰۰ ۲,۲۱۵ ۱,۹۳۳ ۲,۱۷۲ ۱,۹۲۴ ۲,۱۷۱
یکصد دینار عراق IQD ۱۰,۶۲۵ ۱۱,۵۹۰ ۱۰,۵۶۰ ۱۱,۲۴۸ ۱۰,۶۵۵ ۱۱,۳۵۲
دلار استرالیا AUD ۹۰,۰۱۲ ۹۲,۵۲۵ ۹۰,۰۷۹ ۹۲,۳۷۰ ۹۰,۵۱۰ ۹۳,۲۷۹
یک هزار وون کره جنوبی KRW
منات آذربایجان AZN ۷۴,۹۲۳ ۷۶,۹۴۷ ۷۵,۰۳۷ ۷۷,۰۴۱ ۷۵,۵۱۴ ۷۷,۷۱۷

 

 

,

قیمت ارزهای رایج – امروز ۶ تیر ۹۸

دانستنی آنلاین: آخرین قیمت دلار برای مشاهده قیمت لحظه ای دلار و دیگر ارز های خارجی در بازار، همچنین اطلاع از دیگر اخبار اقتصادی روز، به دانستنی آنلاین مراجعه کنید.
قیمت دلار۶ تیر  ۹۸ – آخرین قیمت لحظه ای دلار و دیگر ارزهای خارجی ۶ تیر  ۹۸ در دانستنی آنلاین 

 

نوع ارز
کد ارز
ماهانه
خرید فروش خرید فروش خرید فروش
یورو EUR ۱۴۹,۱۸۵ ۱۴۹,۳۶۷ ۱۴۹,۶۳۱ ۱۴۹,۹۲۰ ۱۵۰,۰۹۴ ۱۵۰,۸۴۸
درهم امارات متحده عربی AED ۳۴,۵۸۷ ۳۵,۸۲۵ ۳۴,۹۴۳ ۳۶,۰۹۲ ۳۵,۳۳۵ ۳۶,۵۳۴
یوان چین CNY ۱۸,۷۷۸ ۲۰,۰۱۹ ۱۸,۳۴۰ ۱۹,۹۷۵ ۱۸,۸۵۱ ۲۰,۱۳۰
پوند انگلیس GBP ۱۶۲,۰۶۲ ۱۶۵,۴۷۱ ۱۶۲,۵۴۵ ۱۶۵,۸۲۳ ۱۶۳,۸۱۷ ۱۶۸,۳۲۸
فرانک سویس CHF ۱۳۰,۴۵۷ ۱۳۱,۸۵۰ ۱۲۹,۴۴۹ ۱۳۲,۰۹۲ ۱۳۰,۰۵۲ ۱۳۳,۰۳۲
کرون سوئد SEK ۱۳,۶۲۵ ۱۳,۴۱۶ ۱۳,۲۷۰ ۱۳,۸۲۵ ۱۳,۲۷۵ ۱۴,۰۶۹
کرون نروژ NOK ۱۴,۴۹۴ ۱۵,۳۳۶ ۱۴,۴۵۴ ۱۵,۰۱۳ ۱۴,۳۴۰ ۱۵,۱۴۳
روپیه هند INR ۱,۷۱۶ ۱,۹۵۰ ۱,۷۴۳ ۱,۹۶۱ ۱,۷۸۳ ۱,۹۶۵
یکصد ین ژاپن JPY ۱۱۵,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۱۱۳,۲۵۰ ۱۲۲,۷۹۵ ۱۱۱,۸۳۳ ۱۲۴,۰۷۳
دلار آمریکا USD ۱۲۶,۵۲۱ ۱۲۹,۷۹۸ ۱۲۹,۹۵۲ ۱۳۱,۱۴۲ ۱۳۱,۱۵۴ ۱۳۲,۱۲۳
دلار کانادا CAD ۱۰۲,۰۱۹ ۱۰۳,۴۷۰ ۱۰۱,۳۹۵ ۱۰۳,۵۰۷ ۱۰۱,۷۶۱ ۱۰۴,۰۵۳
لیر ترکیه TRY ۲۳,۱۷۱ ۲۳,۷۱۶ ۲۳,۱۰۳ ۲۳,۶۸۶ ۲۳,۲۱۶ ۲۳,۸۰۰
روبل روسیه RUB ۱,۹۰۰ ۲,۲۰۰ ۱,۹۲۱ ۲,۱۹۱ ۱,۹۲۴ ۲,۱۸۱
یکصد دینار عراق IQD ۱۰,۵۱۳ ۱۱,۰۹۴ ۱۰,۵۷۱ ۱۱,۲۱۲ ۱۰,۶۹۲ ۱۱,۳۶۸
دلار استرالیا AUD ۸۹,۷۸۶ ۹۲,۴۸۰ ۸۹,۸۳۱ ۹۲,۳۷۶ ۹۰,۸۱۴ ۹۳,۶۱۴
یک هزار وون کره جنوبی KRW
منات آذربایجان AZN ۷۴,۴۱۸ ۷۶,۳۲۷ ۷۵,۱۳۷ ۷۷,۱۲۳ ۷۵,۷۲۲ ۷۸,۰۱۲
,

قیمت ارزهای رایج – امروز ۵ تیر ۹۸

دانستنی آنلاین: آخرین قیمت دلار برای مشاهده قیمت لحظه ای دلار و دیگر ارز های خارجی در بازار، همچنین اطلاع از دیگر اخبار اقتصادی روز، به دانستنی آنلاین مراجعه کنید.
قیمت دلار ۵ تیر  ۹۸ – آخرین قیمت لحظه ای دلار و دیگر ارزهای خارجی ۵ تیر  ۹۸ در دانستنی آنلاین 

نوع ارز
کد ارز
روز کاری قبل (۱۳۹۸/۰۴/۰۲)
هفتگی
ماهانه
خرید فروش خرید فروش خرید فروش
یورو EUR ۱۴۸,۴۸۵ ۱۴۹,۲۳۹ ۱۴۹,۶۰۶ ۱۵۰,۱۷۳ ۱۵۰,۳۲۵ ۱۵۱,۲۸۰
درهم امارات متحده عربی AED ۳۴,۶۴۵ ۳۶,۰۹۸ ۳۵,۱۶۲ ۳۶,۲۹۷ ۳۵,۵۰۰ ۳۶,۶۸۰
یوان چین CNY ۱۸,۷۱۷ ۱۹,۸۳۱ ۱۸,۶۷۱ ۱۹,۹۴۳ ۱۹,۰۵۶ ۲۰,۱۸۹
پوند انگلیس GBP ۱۶۲,۸۴۳ ۱۶۵,۵۴۳ ۱۶۳,۰۴۲ ۱۶۶,۸۲۰ ۱۶۴,۳۴۶ ۱۶۹,۰۷۳
فرانک سویس CHF ۱۲۹,۰۸۴ ۱۳۲,۰۰۰ ۱۳۰,۱۲۵ ۱۳۳,۶۷۰ ۱۳۰,۵۷۰ ۱۳۳,۴۵۹
کرون سوئد SEK ۱۳,۲۹۹ ۱۳,۸۹۴ ۱۳,۲۳۷ ۱۳,۹۳۵ ۱۳,۲۹۵ ۱۴,۱۰۴
کرون نروژ NOK ۱۴,۰۰۴ ۱۵,۰۰۰ ۱۴,۳۲۳ ۱۵,۰۰۷ ۱۴,۳۳۴ ۱۵,۱۶۰
روپیه هند INR ۱,۷۸۷ ۱,۹۳۲ ۱,۷۹۷ ۱,۹۷۵
یکصد ین ژاپن JPY ۱۱۳,۰۰۰ ۱۱۲,۶۶۶ ۱۲۳,۲۹۵ ۱۱۲,۶۶۶ ۱۲۴,۴۴۴
دلار آمریکا USD ۱۲۹,۳۰۸ ۱۳۰,۴۹۳ ۱۳۰,۸۹۰ ۱۳۱,۸۲۳ ۱۳۱,۷۱۵ ۱۳۲,۶۳۴
دلار کانادا CAD ۱۰۰,۸۰۵ ۱۰۳,۰۸۹ ۱۰۱,۵۷۴ ۱۰۳,۷۱۵ ۱۰۲,۰۲۶ ۱۰۴,۳۳۳
لیر ترکیه TRY ۲۳,۰۹۵ ۲۳,۵۵۰ ۲۳,۱۸۰ ۲۳,۷۵۶ ۲۳,۲۴۳ ۲۳,۸۳۷
روبل روسیه RUB ۲,۰۸۷ ۱,۹۳۹ ۲,۱۷۲ ۱,۹۳۶ ۲,۱۷۸
یکصد دینار عراق IQD ۱۰,۵۱۹ ۱۱,۲۶۵ ۱۰,۶۳۲ ۱۱,۲۷۱ ۱۰,۷۲۴ ۱۱,۴۱۲
دلار استرالیا AUD ۸۹,۳۸۵ ۹۲,۴۴۰ ۸۹,۹۷۲ ۹۲,۵۹۴ ۹۱,۱۱۴ ۹۳,۹۱۵
یک هزار وون کره جنوبی KRW
منات آذربایجان AZN ۷۴,۴۰۲ ۷۶,۴۹۶ ۷۵,۲۷۷ ۷۷,۴۹۴ ۷۶,۰۰۴ ۷۸,۲۹۵

 

,

قیمت ارزهای رایج – امروز ۴ تیر ۹۸

دانستنی آنلاین: آخرین قیمت دلار برای مشاهده قیمت لحظه ای دلار و دیگر ارز های خارجی در بازار، همچنین اطلاع از دیگر اخبار اقتصادی روز، به دانستنی آنلاین مراجعه کنید.
قیمت دلار ۴ تیر  ۹۸ – آخرین قیمت لحظه ای دلار و دیگر ارزهای خارجی ۴ تیر  ۹۸ در دانستنی آنلاین 

نوع ارز
کد ارز
روز کاری قبل (۱۳۹۸/۰۴/۰۲)
هفتگی
ماهانه
خرید فروش خرید فروش خرید فروش
یورو EUR ۱۴۸,۴۸۵ ۱۴۹,۲۳۹ ۱۴۹,۶۰۶ ۱۵۰,۱۷۳ ۱۵۰,۳۲۵ ۱۵۱,۲۸۰
درهم امارات متحده عربی AED ۳۴,۶۴۵ ۳۶,۰۹۸ ۳۵,۱۶۲ ۳۶,۲۹۷ ۳۵,۵۰۰ ۳۶,۶۸۰
یوان چین CNY ۱۸,۷۱۷ ۱۹,۸۳۱ ۱۸,۶۷۱ ۱۹,۹۴۳ ۱۹,۰۵۶ ۲۰,۱۸۹
پوند انگلیس GBP ۱۶۲,۸۴۳ ۱۶۵,۵۴۳ ۱۶۳,۰۴۲ ۱۶۶,۸۲۰ ۱۶۴,۳۴۶ ۱۶۹,۰۷۳
فرانک سویس CHF ۱۲۹,۰۸۴ ۱۳۲,۰۰۰ ۱۳۰,۱۲۵ ۱۳۳,۶۷۰ ۱۳۰,۵۷۰ ۱۳۳,۴۵۹
کرون سوئد SEK ۱۳,۲۹۹ ۱۳,۸۹۴ ۱۳,۲۳۷ ۱۳,۹۳۵ ۱۳,۲۹۵ ۱۴,۱۰۴
کرون نروژ NOK ۱۴,۰۰۴ ۱۵,۰۰۰ ۱۴,۳۲۳ ۱۵,۰۰۷ ۱۴,۳۳۴ ۱۵,۱۶۰
روپیه هند INR ۱,۷۸۷ ۱,۹۳۲ ۱,۷۹۷ ۱,۹۷۵
یکصد ین ژاپن JPY ۱۱۳,۰۰۰ ۱۱۲,۶۶۶ ۱۲۳,۲۹۵ ۱۱۲,۶۶۶ ۱۲۴,۴۴۴
دلار آمریکا USD ۱۲۹,۳۰۸ ۱۳۰,۴۹۳ ۱۳۰,۸۹۰ ۱۳۱,۸۲۳ ۱۳۱,۷۱۵ ۱۳۲,۶۳۴
دلار کانادا CAD ۱۰۰,۸۰۵ ۱۰۳,۰۸۹ ۱۰۱,۵۷۴ ۱۰۳,۷۱۵ ۱۰۲,۰۲۶ ۱۰۴,۳۳۳
لیر ترکیه TRY ۲۳,۰۹۵ ۲۳,۵۵۰ ۲۳,۱۸۰ ۲۳,۷۵۶ ۲۳,۲۴۳ ۲۳,۸۳۷
روبل روسیه RUB ۲,۰۸۷ ۱,۹۳۹ ۲,۱۷۲ ۱,۹۳۶ ۲,۱۷۸
یکصد دینار عراق IQD ۱۰,۵۱۹ ۱۱,۲۶۵ ۱۰,۶۳۲ ۱۱,۲۷۱ ۱۰,۷۲۴ ۱۱,۴۱۲
دلار استرالیا AUD ۸۹,۳۸۵ ۹۲,۴۴۰ ۸۹,۹۷۲ ۹۲,۵۹۴ ۹۱,۱۱۴ ۹۳,۹۱۵
یک هزار وون کره جنوبی KRW
منات آذربایجان AZN ۷۴,۴۰۲ ۷۶,۴۹۶ ۷۵,۲۷۷ ۷۷,۴۹۴ ۷۶,۰۰۴ ۷۸,۲۹۵

 

,

قیمت ارزهای رایج – امروز ۳ تیر ۹۸

دانستنی آنلاین: آخرین قیمت دلار برای مشاهده قیمت لحظه ای دلار و دیگر ارز های خارجی در بازار، همچنین اطلاع از دیگر اخبار اقتصادی روز، به دانستنی آنلاین مراجعه کنید.
قیمت دلار ۳ تیر  ۹۸ – آخرین قیمت لحظه ای دلار و دیگر ارزهای خارجی ۳ تیر  ۹۸ در دانستنی آنلاین 
میانگین موزون سنا (اسکناس)

 

نوع ارز
کد ارز
هفتگی
ماهانه
خرید فروش خرید فروش خرید فروش
یورو EUR ۱۴۸,۷۴۶ ۱۵۰,۱۳۷ ۱۴۹,۵۰۷ ۱۵۰,۰۰۴ ۱۵۰,۷۹۲ ۱۵۱,۷۷۴
درهم امارات متحده عربی AED ۳۴,۹۹۴ ۳۶,۰۹۹ ۳۵,۲۱۸ ۳۶,۳۶۶ ۳۵,۶۳۹ ۳۶,۸۱۷
یوان چین CNY ۱۸,۱۴۵ ۱۹,۴۷۱ ۱۸,۸۸۰ ۱۹,۹۶۶ ۱۹,۱۱۱ ۲۰,۲۵۴
پوند انگلیس GBP ۱۶۲,۸۹۱ ۱۶۷,۲۷۵ ۱۶۲,۹۹۲ ۱۶۷,۰۸۴ ۱۶۴,۷۹۶ ۱۶۹,۷۷۰
فرانک سویس CHF ۱۳۰,۲۲۲ ۱۳۴,۲۴۸ ۱۳۰,۶۴۸ ۱۳۳,۹۳۹
کرون سوئد SEK ۱۳,۰۸۰ ۱۳,۶۶۹ ۱۳,۲۳۱ ۱۳,۹۸۳ ۱۳,۲۹۵ ۱۴,۱۴۱
کرون نروژ NOK ۱۴,۵۰۰ ۱۴,۳۱۱ ۱۵,۰۰۹ ۱۴,۳۵۵ ۱۵,۱۸۰
روپیه هند INR ۱,۷۵۰ ۱,۷۸۷ ۱,۹۴۱ ۱,۷۹۷ ۱,۹۷۵
یکصد ین ژاپن JPY ۱۰۵,۰۰۰ ۱۲۵,۰۰۰ ۱۰۸,۳۳۳ ۱۲۳,۲۹۵ ۱۱۲,۶۰۰ ۱۲۴,۴۴۴
دلار آمریکا USD ۱۲۹,۴۴۲ ۱۳۱,۱۰۰ ۱۳۰,۹۷۶ ۱۳۱,۸۹۰ ۱۳۲,۲۱۷ ۱۳۳,۱۲۴
دلار کانادا CAD ۱۰۱,۱۱۰ ۱۰۳,۶۲۲ ۱۰۱,۴۸۹ ۱۰۳,۸۵۵ ۱۰۲,۴۰۹ ۱۰۴,۶۷۱
لیر ترکیه TRY ۲۳,۰۳۸ ۲۳,۷۵۱ ۲۳,۲۲۱ ۲۳,۷۹۱ ۲۳,۲۸۳ ۲۳,۸۸۳
روبل روسیه RUB ۱,۸۷۰ ۲,۱۶۰ ۱,۹۱۱ ۲,۱۹۵ ۱,۹۳۶ ۲,۱۸۵
یکصد دینار عراق IQD ۱۰,۵۴۸ ۱۰,۹۶۷ ۱۰,۶۹۲ ۱۱,۲۹۷ ۱۰,۷۷۵ ۱۱,۴۵۱
دلار استرالیا AUD ۸۹,۹۶۵ ۹۲,۱۰۴ ۹۰,۱۴۸ ۹۲,۷۸۰ ۹۱,۴۵۵ ۹۴,۲۴۵
یک هزار وون کره جنوبی KRW
منات آذربایجان AZN ۷۵,۰۳۹ ۷۷,۱۷۴ ۷۵,۶۷۳ ۷۷,۵۹۶ ۷۶,۲۸۳ ۷۸,۵۴۵