نوشته‌ها

,

قیمت ارزهای رایج – امروز ۱۶ تیر ۹۸

دانستنی آنلاین: آخرین قیمت دلار برای مشاهده قیمت لحظه ای دلار و دیگر ارز های خارجی در بازار، همچنین اطلاع از دیگر اخبار اقتصادی روز، به دانستنی آنلاین مراجعه کنید.
قیمت دلار ۱۶ تیر  ۹۸ – آخرین قیمت لحظه ای دلار و دیگر ارزهای خارجی ۱۶  تیر  ۹۸ در دانستنی آنلاین
نوع ارز
کد ارز
روز کاری قبل (۱۳۹۸/۰۴/۱۳)
هفتگی
ماهانه
خرید فروش خرید فروش خرید فروش
یورو EUR ۱۵۰,۲۶۹ ۱۴۶,۷۱۵ ۱۴۷,۰۶۷ ۱۴۷,۶۱۹ ۱۴۸,۲۸۶ ۱۴۸,۸۳۸
درهم امارات متحده عربی AED ۳۴,۱۱۱ ۳۵,۱۶۷ ۳۴,۳۰۴ ۳۵,۳۷۴ ۳۴,۷۲۲ ۳۵,۹۰۸
یوان چین CNY ۱۷,۶۲۰ ۱۹,۲۳۲ ۱۸,۱۸۱ ۱۹,۴۴۸ ۱۸,۴۶۱ ۱۹,۷۴۱
پوند انگلیس GBP ۱۵۷,۹۷۶ ۱۵۸,۸۹۶ ۱۶۰,۰۸۸ ۱۶۲,۹۸۴ ۱۶۱,۵۳۹ ۱۶۵,۲۵۸
فرانک سویس CHF ۱۲۶,۹۳۲ ۱۳۰,۰۳۰ ۱۲۷,۲۳۲ ۱۳۱,۴۳۶ ۱۲۸,۴۷۸ ۱۳۱,۹۱۸
کرون سوئد SEK ۱۲,۹۸۹ ۱۳,۵۲۶ ۱۲,۹۷۷ ۱۳,۷۲۸ ۱۳,۱۲۲ ۱۳,۸۸۲
کرون نروژ NOK ۱۳,۹۳۱ ۱۵,۰۵۰ ۱۴,۲۴۵ ۱۴,۸۸۶ ۱۴,۱۸۷ ۱۴,۹۷۰
روپیه هند INR ۱,۶۴۲ ۱,۹۴۰ ۱,۷۳۵ ۱,۹۴۲
یکصد ین ژاپن JPY ۱۱۹,۵۵۱ ۱۱۲,۵۵۲ ۱۱۹,۸۵۰ ۱۱۱,۶۳۸ ۱۲۱,۴۲۶
دلار آمریکا USD ۱۳۰,۹۷۸ ۱۲۷,۵۰۱ ۱۲۷,۹۳۵ ۱۲۸,۲۶۷ ۱۲۹,۰۴۷ ۱۳۰,۰۰۲
دلار کانادا CAD ۱۰۰,۱۲۲ ۱۰۱,۲۰۰ ۱۰۰,۰۴۶ ۱۰۱,۶۰۲ ۱۰۰,۶۶۲ ۱۰۲,۷۰۸
لیر ترکیه TRY ۲۳,۱۹۵ ۲۳,۷۰۷ ۲۳,۰۶۰ ۲۳,۵۰۰ ۲۳,۰۸۷ ۲۳,۶۲۴
روبل روسیه RUB ۲,۰۰۰ ۲,۰۳۱ ۱,۹۴۵ ۲,۱۲۱ ۱,۹۱۹ ۲,۱۳۵
یکصد دینار عراق IQD ۱۰,۱۳۶ ۱۱,۰۵۲ ۱۰,۳۰۰ ۱۱,۱۲۸ ۱۰,۴۹۱ ۱۱,۲۰۶
دلار استرالیا AUD ۸۹,۲۶۶ ۹۲,۳۳۶ ۸۸,۷۱۷ ۹۱,۲۵۷ ۸۹,۵۴۲ ۹۲,۱۶۲
یک هزار وون کره جنوبی KRW
منات آذربایجان AZN ۷۴,۲۰۴ ۷۷,۳۷۵ ۷۳,۶۳۹ ۷۶,۰۰۳ ۷۴,۵۰۴ ۷۶,۶۰۳
,

قیمت ارزهای رایج – امروز ۵ تیر ۹۸

دانستنی آنلاین: آخرین قیمت دلار برای مشاهده قیمت لحظه ای دلار و دیگر ارز های خارجی در بازار، همچنین اطلاع از دیگر اخبار اقتصادی روز، به دانستنی آنلاین مراجعه کنید.
قیمت دلار ۵ تیر  ۹۸ – آخرین قیمت لحظه ای دلار و دیگر ارزهای خارجی ۵ تیر  ۹۸ در دانستنی آنلاین 

نوع ارز
کد ارز
روز کاری قبل (۱۳۹۸/۰۴/۰۲)
هفتگی
ماهانه
خرید فروش خرید فروش خرید فروش
یورو EUR ۱۴۸,۴۸۵ ۱۴۹,۲۳۹ ۱۴۹,۶۰۶ ۱۵۰,۱۷۳ ۱۵۰,۳۲۵ ۱۵۱,۲۸۰
درهم امارات متحده عربی AED ۳۴,۶۴۵ ۳۶,۰۹۸ ۳۵,۱۶۲ ۳۶,۲۹۷ ۳۵,۵۰۰ ۳۶,۶۸۰
یوان چین CNY ۱۸,۷۱۷ ۱۹,۸۳۱ ۱۸,۶۷۱ ۱۹,۹۴۳ ۱۹,۰۵۶ ۲۰,۱۸۹
پوند انگلیس GBP ۱۶۲,۸۴۳ ۱۶۵,۵۴۳ ۱۶۳,۰۴۲ ۱۶۶,۸۲۰ ۱۶۴,۳۴۶ ۱۶۹,۰۷۳
فرانک سویس CHF ۱۲۹,۰۸۴ ۱۳۲,۰۰۰ ۱۳۰,۱۲۵ ۱۳۳,۶۷۰ ۱۳۰,۵۷۰ ۱۳۳,۴۵۹
کرون سوئد SEK ۱۳,۲۹۹ ۱۳,۸۹۴ ۱۳,۲۳۷ ۱۳,۹۳۵ ۱۳,۲۹۵ ۱۴,۱۰۴
کرون نروژ NOK ۱۴,۰۰۴ ۱۵,۰۰۰ ۱۴,۳۲۳ ۱۵,۰۰۷ ۱۴,۳۳۴ ۱۵,۱۶۰
روپیه هند INR ۱,۷۸۷ ۱,۹۳۲ ۱,۷۹۷ ۱,۹۷۵
یکصد ین ژاپن JPY ۱۱۳,۰۰۰ ۱۱۲,۶۶۶ ۱۲۳,۲۹۵ ۱۱۲,۶۶۶ ۱۲۴,۴۴۴
دلار آمریکا USD ۱۲۹,۳۰۸ ۱۳۰,۴۹۳ ۱۳۰,۸۹۰ ۱۳۱,۸۲۳ ۱۳۱,۷۱۵ ۱۳۲,۶۳۴
دلار کانادا CAD ۱۰۰,۸۰۵ ۱۰۳,۰۸۹ ۱۰۱,۵۷۴ ۱۰۳,۷۱۵ ۱۰۲,۰۲۶ ۱۰۴,۳۳۳
لیر ترکیه TRY ۲۳,۰۹۵ ۲۳,۵۵۰ ۲۳,۱۸۰ ۲۳,۷۵۶ ۲۳,۲۴۳ ۲۳,۸۳۷
روبل روسیه RUB ۲,۰۸۷ ۱,۹۳۹ ۲,۱۷۲ ۱,۹۳۶ ۲,۱۷۸
یکصد دینار عراق IQD ۱۰,۵۱۹ ۱۱,۲۶۵ ۱۰,۶۳۲ ۱۱,۲۷۱ ۱۰,۷۲۴ ۱۱,۴۱۲
دلار استرالیا AUD ۸۹,۳۸۵ ۹۲,۴۴۰ ۸۹,۹۷۲ ۹۲,۵۹۴ ۹۱,۱۱۴ ۹۳,۹۱۵
یک هزار وون کره جنوبی KRW
منات آذربایجان AZN ۷۴,۴۰۲ ۷۶,۴۹۶ ۷۵,۲۷۷ ۷۷,۴۹۴ ۷۶,۰۰۴ ۷۸,۲۹۵

 

,

قیمت ارزهای رایج – امروز ۴ تیر ۹۸

دانستنی آنلاین: آخرین قیمت دلار برای مشاهده قیمت لحظه ای دلار و دیگر ارز های خارجی در بازار، همچنین اطلاع از دیگر اخبار اقتصادی روز، به دانستنی آنلاین مراجعه کنید.
قیمت دلار ۴ تیر  ۹۸ – آخرین قیمت لحظه ای دلار و دیگر ارزهای خارجی ۴ تیر  ۹۸ در دانستنی آنلاین 

نوع ارز
کد ارز
روز کاری قبل (۱۳۹۸/۰۴/۰۲)
هفتگی
ماهانه
خرید فروش خرید فروش خرید فروش
یورو EUR ۱۴۸,۴۸۵ ۱۴۹,۲۳۹ ۱۴۹,۶۰۶ ۱۵۰,۱۷۳ ۱۵۰,۳۲۵ ۱۵۱,۲۸۰
درهم امارات متحده عربی AED ۳۴,۶۴۵ ۳۶,۰۹۸ ۳۵,۱۶۲ ۳۶,۲۹۷ ۳۵,۵۰۰ ۳۶,۶۸۰
یوان چین CNY ۱۸,۷۱۷ ۱۹,۸۳۱ ۱۸,۶۷۱ ۱۹,۹۴۳ ۱۹,۰۵۶ ۲۰,۱۸۹
پوند انگلیس GBP ۱۶۲,۸۴۳ ۱۶۵,۵۴۳ ۱۶۳,۰۴۲ ۱۶۶,۸۲۰ ۱۶۴,۳۴۶ ۱۶۹,۰۷۳
فرانک سویس CHF ۱۲۹,۰۸۴ ۱۳۲,۰۰۰ ۱۳۰,۱۲۵ ۱۳۳,۶۷۰ ۱۳۰,۵۷۰ ۱۳۳,۴۵۹
کرون سوئد SEK ۱۳,۲۹۹ ۱۳,۸۹۴ ۱۳,۲۳۷ ۱۳,۹۳۵ ۱۳,۲۹۵ ۱۴,۱۰۴
کرون نروژ NOK ۱۴,۰۰۴ ۱۵,۰۰۰ ۱۴,۳۲۳ ۱۵,۰۰۷ ۱۴,۳۳۴ ۱۵,۱۶۰
روپیه هند INR ۱,۷۸۷ ۱,۹۳۲ ۱,۷۹۷ ۱,۹۷۵
یکصد ین ژاپن JPY ۱۱۳,۰۰۰ ۱۱۲,۶۶۶ ۱۲۳,۲۹۵ ۱۱۲,۶۶۶ ۱۲۴,۴۴۴
دلار آمریکا USD ۱۲۹,۳۰۸ ۱۳۰,۴۹۳ ۱۳۰,۸۹۰ ۱۳۱,۸۲۳ ۱۳۱,۷۱۵ ۱۳۲,۶۳۴
دلار کانادا CAD ۱۰۰,۸۰۵ ۱۰۳,۰۸۹ ۱۰۱,۵۷۴ ۱۰۳,۷۱۵ ۱۰۲,۰۲۶ ۱۰۴,۳۳۳
لیر ترکیه TRY ۲۳,۰۹۵ ۲۳,۵۵۰ ۲۳,۱۸۰ ۲۳,۷۵۶ ۲۳,۲۴۳ ۲۳,۸۳۷
روبل روسیه RUB ۲,۰۸۷ ۱,۹۳۹ ۲,۱۷۲ ۱,۹۳۶ ۲,۱۷۸
یکصد دینار عراق IQD ۱۰,۵۱۹ ۱۱,۲۶۵ ۱۰,۶۳۲ ۱۱,۲۷۱ ۱۰,۷۲۴ ۱۱,۴۱۲
دلار استرالیا AUD ۸۹,۳۸۵ ۹۲,۴۴۰ ۸۹,۹۷۲ ۹۲,۵۹۴ ۹۱,۱۱۴ ۹۳,۹۱۵
یک هزار وون کره جنوبی KRW
منات آذربایجان AZN ۷۴,۴۰۲ ۷۶,۴۹۶ ۷۵,۲۷۷ ۷۷,۴۹۴ ۷۶,۰۰۴ ۷۸,۲۹۵

 

,

قیمت ارزهای رایج – امروز ۳ تیر ۹۸

دانستنی آنلاین: آخرین قیمت دلار برای مشاهده قیمت لحظه ای دلار و دیگر ارز های خارجی در بازار، همچنین اطلاع از دیگر اخبار اقتصادی روز، به دانستنی آنلاین مراجعه کنید.
قیمت دلار ۳ تیر  ۹۸ – آخرین قیمت لحظه ای دلار و دیگر ارزهای خارجی ۳ تیر  ۹۸ در دانستنی آنلاین 
میانگین موزون سنا (اسکناس)

 

نوع ارز
کد ارز
هفتگی
ماهانه
خرید فروش خرید فروش خرید فروش
یورو EUR ۱۴۸,۷۴۶ ۱۵۰,۱۳۷ ۱۴۹,۵۰۷ ۱۵۰,۰۰۴ ۱۵۰,۷۹۲ ۱۵۱,۷۷۴
درهم امارات متحده عربی AED ۳۴,۹۹۴ ۳۶,۰۹۹ ۳۵,۲۱۸ ۳۶,۳۶۶ ۳۵,۶۳۹ ۳۶,۸۱۷
یوان چین CNY ۱۸,۱۴۵ ۱۹,۴۷۱ ۱۸,۸۸۰ ۱۹,۹۶۶ ۱۹,۱۱۱ ۲۰,۲۵۴
پوند انگلیس GBP ۱۶۲,۸۹۱ ۱۶۷,۲۷۵ ۱۶۲,۹۹۲ ۱۶۷,۰۸۴ ۱۶۴,۷۹۶ ۱۶۹,۷۷۰
فرانک سویس CHF ۱۳۰,۲۲۲ ۱۳۴,۲۴۸ ۱۳۰,۶۴۸ ۱۳۳,۹۳۹
کرون سوئد SEK ۱۳,۰۸۰ ۱۳,۶۶۹ ۱۳,۲۳۱ ۱۳,۹۸۳ ۱۳,۲۹۵ ۱۴,۱۴۱
کرون نروژ NOK ۱۴,۵۰۰ ۱۴,۳۱۱ ۱۵,۰۰۹ ۱۴,۳۵۵ ۱۵,۱۸۰
روپیه هند INR ۱,۷۵۰ ۱,۷۸۷ ۱,۹۴۱ ۱,۷۹۷ ۱,۹۷۵
یکصد ین ژاپن JPY ۱۰۵,۰۰۰ ۱۲۵,۰۰۰ ۱۰۸,۳۳۳ ۱۲۳,۲۹۵ ۱۱۲,۶۰۰ ۱۲۴,۴۴۴
دلار آمریکا USD ۱۲۹,۴۴۲ ۱۳۱,۱۰۰ ۱۳۰,۹۷۶ ۱۳۱,۸۹۰ ۱۳۲,۲۱۷ ۱۳۳,۱۲۴
دلار کانادا CAD ۱۰۱,۱۱۰ ۱۰۳,۶۲۲ ۱۰۱,۴۸۹ ۱۰۳,۸۵۵ ۱۰۲,۴۰۹ ۱۰۴,۶۷۱
لیر ترکیه TRY ۲۳,۰۳۸ ۲۳,۷۵۱ ۲۳,۲۲۱ ۲۳,۷۹۱ ۲۳,۲۸۳ ۲۳,۸۸۳
روبل روسیه RUB ۱,۸۷۰ ۲,۱۶۰ ۱,۹۱۱ ۲,۱۹۵ ۱,۹۳۶ ۲,۱۸۵
یکصد دینار عراق IQD ۱۰,۵۴۸ ۱۰,۹۶۷ ۱۰,۶۹۲ ۱۱,۲۹۷ ۱۰,۷۷۵ ۱۱,۴۵۱
دلار استرالیا AUD ۸۹,۹۶۵ ۹۲,۱۰۴ ۹۰,۱۴۸ ۹۲,۷۸۰ ۹۱,۴۵۵ ۹۴,۲۴۵
یک هزار وون کره جنوبی KRW
منات آذربایجان AZN ۷۵,۰۳۹ ۷۷,۱۷۴ ۷۵,۶۷۳ ۷۷,۵۹۶ ۷۶,۲۸۳ ۷۸,۵۴۵